سیب سلامتی یا میوه عشق

سیب سلامتی یا میوه عشق

دلنوشته شماره یک: سیب سلامتی یا میوه عشق

حضور من در میان خوانندگان تربیون زمانه کاملاً مزه مى دهد. دلم می‌خواهد این دایره بزرگ و بزرگ‌تر شود و اصولا دیگر مرزی نداشته باشد!

من در دلنوشته های خودم که در اینجا برای شما خوانندگان عزیز تربیون زمانه منتشر خواهم کرد ، به موضوعات مختلف از جمله ناشنوایان می پردازم که حاصل مشاهدات و تجربیات شخصی است. بلی ، من ناشنوا هستم و با وجود داشتن مشکلات و موانع زیادی ناشی از ناشنوایی که داشتم و دارم ، خوشبختانه به موفقیتهای خوبی دست یافتم که باعث افتخاری والدین و خانواده و دوستان و اعضای جامعه ناشنوایان ایران است. بدینوسیله اکنون وظیفه و صلاح خود را می ببینم که همکارى خودم را با تریبون زمانه را شروع بکنم با اُمید اینکه سطح آگاهى همگان در مورد قشر گمنام ناشنوایان افزایش یابد و والدین داراى فرزندان ناشنوا بتوانند اطلاعات مورد نظر را جمع کنند و با خواندن مطالب منتشره به قلم من به عنوان یک شخص ناشنوا نسبت به آینده فرزندان ناشنوای خودشان اُمیدوار بشوند..

با وجود داشتن آرامش نسبی و کمیابى که دارم ، من هم مانند همه آدم‌های دیگر نسبت به خیلى چیزها عاشق می‌شوم، گاهی هم روزهای خوبی را دارم، گاهى هم روزهاى خوبى را ندارم: عشق‌های دست‌نیافتنی. منتها مهمترین نکته را باید به خاطر داشته باشیم ، این است: ” سلامتى “. تا سلامت عقلى و جسمى را نداشته باشیم ، همه چیز از جمله ثروت دیگر ارزشى ندارند! پس همیشه قدر سلامتى خودتان را بدان و از زندگى خودتان خوب لذت ببر! حالا برویم سیب سلامتى یا میوه عشق را گاز بزنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)