در قسمت پیش به تمدن باستانی دره سند که در زمرهٔ اولین سکونت‌گاه‌های شهری بود و از بستر رود سند برخاست اشاره نمودم.
همچنین به تمدن «نورته چیکو» قدیمی‌ترین تمدن شناخته‌شده قاره آمریکا، تمدن مصر و دودمان خاقان‌های نیکوکار (شیا) در چین.
از کنوسوس (منطقه‌ای باستانی در کرت یونان) و از Minoan civilization (تمدن ساکنان جزیرهٔ کِرِت) هم صحبت به‌میان آمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نیاز به ثبت وقایع، انسان را به نوشتن واداشت
نخستین مدارک نگارشی بشر که به صورت لوح‌های گِلین برجای مانده متعلق به تمدن‌های میانرودان (بین‌النهرین) است.
بشر از زمانی که خواست آنچه را می‌اندیشد به‌جا بگذارد، در حقیقت قدم به دنیای خط و نگارش نهاد. خط زبانِ دست و حافظ افکار و آثار آدمی است.

ادامه مقاله (و چکیده آن به‌زبان انگلیسی) را در آدرس زیر ببینید:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=286

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۲)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)
تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (۴)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۷)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۸)
تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۹)

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com