*طالبهای تازه‌ بقدرت خزیده درافعانستان، آنقدر نادانند، که درجهل خویش مسخ قدرت‌ وبیگانه بادرس تاریخ، همچون شتر خود را دردام گردباد کور کویر«رقص بی‌قاعده و ناهنجار»به مستی سپردند.
“فکر می کنند که بهار به کامشان است”…

٭آیت‌الله خمینی وقتی بر تخت جهل نشست. و چون خود را در اوج سروری دید، درخت جهل«حکومت اسلامی» را با خون هزاران انسان پایه‌گذاری کرد.

٭مریدانش«آیت الله خمینی» ساتور بدست در خیابانها«کوچه وبازارشهر» در پی ساختن دیوار میان مرد و زن بودند.
داستان تنها به اینجا ختم نشد، بلکه هزارها دختررا مورد اذیت وآزار قرار دادند. صدها دختر کشته یا خودکشی کردند
«”صدها سنگ سار، قطع دست، کور کردن چشمها، چند همسری وغیره…..
سعی کردن به فرهنک جامعه تبدیل کنند”….»

٭طبق شنیدنی ها ۱۲۰ خوک متعلق یک ارمنی با دو برادر ارمنی«خوش اخلاق» در منطقه خسروآباد«آبادان» دو هفته قبل از حادثه سینما رکس دربهبوهه حمله به مشروب فروشی ها شهر؛ زنده زنده به آتش کشند، بعد از دو هفته سکوت و بی تفاوتی مردم در جامعه، مریدان خمینی پا را برای جنایات بیشتر، جلوتر گذاشتند با این جسارت که از سوختن ششصد نفر در سینما رکس آبادان کوهی از خاکستر ساختند..»

*خانه و کاشانه هزاران زنان تن فروش را در دیکر شهر به آتش کشیدند، اموالشان را مصادر و به شیوی غیر انسانی به قتل رسانیدند

*برای اسلامیزه کردن جامعه، ابتدا شعور و اخلاق انسانی را به آتش سپردند، ترانه را قبل از تولد در حنجره کشتند. از دیوار سفارت خانه ها بالا رفتند، ده هزار انسان را بدور از تفهیم اتهام، اعدام کردند.

*حکومت اسلامی در ایران نکبتی آفرید
جدا از بی رحمی،دردوغم را ریشه دار ساخت بازخمهای کهنه وعفونی شده که بر تن هزارها انسان در ایران حک شده منجله خود من، شادابی را کشت و جامعه را به سوی تباهی و ماجراجویی با فقر ۹۰درصدی پیش راندن.

*ماموریت آیت‌الله خمینی آفریدن نکبتی و فقربود، بازگشت زمان، به دوران بربرها بود. که ناکام با کوهی از نفرین و نفرت بعنوان جنایتکار تاریخ با نامی ماندگار برای آینده در خاک دفن شد …و اسلامیزه کردن ایران شکست خورد و دین و مذهب در ایران مورد نفرت و بیزاری قرار گرفت.

٭حالاطالبهای «افعانستان» تازه‌ به قدرت رسید، در اوج نادانی نوروز را ممنوع می کنند، مدارس ها را می‌بندند و یا مردم را به گلوله می‌بندند

٭طالبها همچون سگ پاچه گیر، در شهر و بازار در پی تکرار تاریخند،
هنوز نمی توانند درک کنند یا بفهمند که تاریخ سازان اسلام سیاسی شکست‌خورده و غوطه‌ور در نکبتی خود در حال خفه شده‌اند، می خواهم بگویم تاریخ اسلام سیاسی رو به زوال است،

*مردم دنیا در پی علم و انسانیت است.
طالبها کوچکتر از آنند، آنقدر کوچک و ناتوان، ترسوو، بزدل، زائده جهل که در تاریخ افغانستان جدا از نفرت و نفرین، بعنوان میکروب گم خواهند می شوند..

٭طالبها گورشان را گم می‌کنند همانطور بربرها در چهارده قرن پیش نتوانستند شادی مردم و نوروز را از مردم بگیرند.
٭همانطور که عثمانیها در تاریخ جز بدنامانان تاریخند. چون جهل و حماقت ماندگار نیست.
.
٭طالبها هم با اسلامشان بدرک خواهند رفت.

٭آینده افغانستان بدست زنان افغانستان رقم خواهد خورد و بازنده از آن ارتجاع است.

زنان افغانستان تاریخ را رقم خواهند زده و سنت‌های انسانی را، علم و منطق را در افغانستان بارور خواهند کرد.
زنده باد ٱزایخواه.

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)