اشتباه
پذیرفتن اینکه اشتباه کرده‌اید، نشان دهنده این است که اکنون عاقل‌تر از گذشته‌تان هستید..
The fact that you admit your mistakes is the indication that you have grown wiser than before.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که همجنس‌گرایان بنا به قانون اساسی این کشور از حق برابری قانونی برخوردارند و ممنوع اعلام کردن ازدواج همجنس‌گرایان در هر ایالتی که چنین کند، غیرقانونی است. به این ترتیب زوج‌های همجنس‌گرا در سراسر آمریکا اکنون آزادانه ميتوانند ازدواج خود را به طور قانوني به ثبت برسانند.
بياييد يك جامعه كوچك همانند محل كار خود را در نظر بگيريم كه در آنجا شما با عقايد و اخلاقيات متفاوت در كنار همكارانتان با همين تفاوت هاي افكاري و نظري كار ميكنيد و خود شما ميدانيد كه در نبود شما افرادي در مورد شما صحبت ميكنند منظور اين است عده اي با شما موافق يا مخالف هستند ، عده اي از شما خوششان مي ايد و عده اي هم بر عكس از شما متنفرند و همه ميدانند كه با هم تفاوت فكري و اخلاقي دارند كار ميكنيد و در يك راستا همكاري ميكنيد جهت پيش برد شغلي / جداي اين كه اين مشكلات و روابط بين شما و همكارانتان به همه چيز صدمه ميزند و باعث كند شدن و كيفيت روند همكاري و شغلي شما ميشود. ايا جامعه بزرگتر و جوامع مختلفي كه در يك كشور زندگي ميكنند اين طور نيست ؟ حال قانوني كردن ازدواج همجنسگرايان را مورد بحث قرار دهيد و جايگزين محل كارتان كنيد؛ اين قانون مخالف و موافقت هايي را هم به دنبال داشته است اما اين پيروزي نه تنها صدمه اي به اصول خانواده ها و جوامع مختلف نميزند بلكه موجب مشخص شدن هويت افراد ميگردد چرا كه يك فرد همجنسگرا ميتواند به راحتي و به دور از خلع و خجالت و پنهان كاري و دروغ با ديگر جوامع ارتباط بر قرار كند و در روند زندگي و اطرافيانش و يا حتي همكارانش بهتر و با قدرت تر به احدافش برسد و فردي فعال تر و موفق تر براي جامعه اش باشد. واقعيت و تخيل از هم متمايز هستند اما تا تخيل نباشد و افكار و فانتزي هايي در افكارمان وجود نداشت به واقعيتي نميرسيديم.
اين يك تصميم بزرگ و احترام به جوامع انساني به شمار ميرود و أمريكا قدم بزرگي در اين راستا برداشته است و باعث شد حداقل افراد و مردمان ديگر جوامع هم براي فقط و فقط چند ثانيه اي به اين موضوع و حق برابري و انساني تفكر كنند هر چند كه شايد مورد قبول انها نباشد و حداقل اين مسئله اين است كه به شكل يك تبليغات گسترده و اثر گذار توانست عمل كند.
هم اكنون ما جوامع ايراني :
حالا می‌دانیم پرچم شش رنگ برای هرکدام از ما معنای متفاوتی از برابری دارد و رنگین‌کمانی‌ بودن از نظر نزدیک‌ترین دوستان‌مان هم‌چنان محکوم به در اقلیت ماندن است.
تاریخ به ما نشان داده که برابری همیشه بر تبعیض پیروز می‌شود؛ دیر یا زود. این روزها فرصتی بود برای رنگین‌کمانی‌های ایرانی که خود را عضوی از جامعه بزرگ رنگین کمانی‌های دنیا ببینند و از رفع یکی از مظاهر تبعیض در جایی دیگر از کره زمین شاد باشند. اما این فرصت بی‌تردید زمانی هم برای درک طول و عرض و سختی و آسانی راهی است که برای رسیدن به برابری در ایران پیش روی ما قرار دارد..من هم به عنوان يك همجنسگرا و يا يكي از موجودات اين كره خاكي معتقدم كه ازادي و برابري در هر زمينه اي و نه تنها من و جامعه اي كه در ان زندگي ميكنم بلكه در تمامي موضوعات و جوامع مختلف پيروز ميشود: اميد به فردايي بهتر و نه فردايي كه حاصل تخيل پردازي غلط باشد.

محمد الف / شيراز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)