جمهوری اسلامی پاک کردن این سند جنایتش را به گور خواهد برد!

خاوران محل دفن تعداد زیادی زندانی سیاسی اعدام شده در دهه شصت و محل گورهای دسته جمعی تعداد زیادی زندانیان سیاسی است که در تابستان  ۱۳۶۷ در زندانها با فتوای خمینی قتل عام شدند. خاوران سند جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است. خاوران میعادگاه دادخواهان درد کشیده ای است که نمیدانند عزیزانشان را در کجای این گورستان دسته جمعی خاک کرده اند!
جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است این سند جنایتش را تماما نابود کند اما هر بار با مقاومت هزاران انسان درد کشیده داداخوه روبرو شده است. امروز که بیش از پیش شبح پایان عمر منحوس حکومت اسلامی بالای سرش میچرخد، مقامات این حکومت مجددا با توطئه ای رذیلانه قصد نابودی این شاهد مسلم جنایاتشان برآمده اند. در خاوران قبرهای تازه کنده اند و خانواده های ستم دیده جامعه بهایی را مجبور کرده اند تا عزیزان از دست رفته شان را در خاوران دفن کنند. حکومت اسلامی با این توطئه رذیلانه اش میخواهد با یک تیر دو هدف بزند: هم سند جنایتش را به مرور نابود کند، هم شهروندان بهایی که خود مورد آزار سیستماتیک جمهوری اسلامی بوده اند را با  خانواده های دادخواه رو در روی هم قرار دهد.
باید به هر شکل ممکن در مقابل تحقق این توطئه پلید جمهوری اسلامی ایستاد. نباید خانواده های دادخواه و جامعه بهایی را در مقابله با این اقدام شنیع حکومت اسلامی تنها گذاشت. باید از حق ابتدایی شهروندان بهایی برای دفن عزیزان از دست رفته شان در گورستان مورد نظرشان دفاع کرد. باید از تعرض جمهوری اسلامی به خاوران و از این طریق به عواطف انسانی بستگان داغدار قتل عام شدگان تابستان ۶۷ ممانع کرد.باید کاری کرد که  جمهوری اسلامی این توطئه شوم را همراه خودش به گور ببرد!
خاوران باید بماند تا در محاکمه مقامات جمهوری اسلامی، به عنوان شاهد زنده غیر قابل انکار حاضر جنایت علیه بشریت حاضر شود. خاوران باید بماند تا وقتی جنازه منحوس حکومت اسلامی به زباله دان تاریخ پرتاب شد، به عنوان گورستان انسانهای نازنین، جوانانی که جانشان را در راه عشق  و مبارزه برای آزادی و برابری از دست دادند، گلباران شود! 

کمیته مبارزه برای آزادی زندنیان سیاسی
۵اردیبهشت ۱۴۰۰ –۲۵ آوریل ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)