با توجه به خفقان و سرکوب های جمهوری اسلامی برای ترویج دین می خواهم در این مطلب راه و روش صحیح زندگی کردن را از نگاه دو دین “مسیحیت ، اسلام” را شرح دهم ، همچنین چشمی بیندازیم به اشکالاتی که در دین اسلام می باشد و در رژیم جمهوری اسلامی آنها را بر حقوق زنان مرطبت می کند.
من از کشوری می آیم که از کودکی ترس و وحشت را به ما تحمیل کرده اند ، مثال کوچکی از آن را می توان به این موضوع اشاره کرد که می گفتند : اگر تاری از موی سرتان را نا محرم ببیند در قیامت شما را عذاب و به جهنم می اندازند .
دینی که به اسم قیامت و جهنم ما را از کوچکترین مسأله پوشش موی سرمان بود می ترساند دینی به نام اسلان بود ، اما اکنون در دین جدیدم به خدا نزدیک تر شده ام و رابطه دوستانه تری بین خودم ، عقایدم و خدا می بینم چیزی به نام ترس و وحشت وجود ندارد .
وقتی که یک زن از این که می بیند همسرش هم زمان با چند زن حق ازدواج دارد و برای اعتراض و گرفتن حق خود به قانون مراجعه می کند ، جوابی که در جمهوری اسلامی به او داده می شود این می باشد که ؛ مگر همسرت به تو نفقع نمی دهد تازه از نظر اسلام کار خلاف شرع که نکرده است و در اسلام حلال است اما در دین اسلام هیچ اشاره ای به احساس و عاطفه زن نکرده است چرا که مرد و زن فرقی ندارند هر دو انسانند حق زندگی کردن دارند در حالی که در مسیحیت مردی حق داشتن همسر دوم را ندارد برای زن ارزش قایل شده است و زن را کوچک نشمرده است
در این مذهب می بینم و می شنوم که دوست ما و پدر آسمانی ما است که می توانیم با او با همان زبان ساده و مادری خود سخن بگوییم .
در کشور من ایران حتی برای پوشش لباس به انتخاب خود باید مجازات شوید و یا جریمه به دولت پرداخت کرد چرا که بنا به گفته ی اسلامیان دولت چنین بیان شده و حکومت جمهوری اسلامی پیرو شریعت است در حالی که در هیچ کجای دین اسلام بیان نشده است که رنگ کردن موی سر زنان گناه و جرم محسوب می شود و یا اینکه پوشیدن چکمه برای زنان حرام است ، این مورد هایی که حتی خیلی کوچک به نظر می آید اما به معنای صلب کردن آزادی خواسته های ما زنان می باشد ، اما در دین مسیحیت به هیچ وجه آزادی را بر زنان صلب نکرده اند و به تمام انسان ها درس درست زندگی کردن و آزاد زندگی کردن را می آموزد و این بدین معنا می باشد که دین اسلام دینی دروغین ، ساختگی و برای سؤ استفاده گران ساخته شده است و جمهوری اسلامی ایران نمونه ای کوچکی از حکومت خون خوار اسلامی می باشد که به راحتی به نام اسلام ، دین ساختگی و دیکتاتوری اسلامی حق انسان ها و مخصوصاً زنان را بر زندگی و آزادی صلب می کند .
به امید روزی که ایرانمان از دست اسلامیان آزاد شوند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)