پیشتر اشاره شد که بیش از ۶ میلیون سال پیش اجداد میمون‌گونه ما برای اولین‌بار با قامت راست، راه رفتن را آغاز کردند و بعدها با کشف آتش و نیز سنگ به‌عنوان ابزار، گامهای تازه برداشتند.
گفتیم که انسان‌؛ نژادی‌ از تیره‌ میمون‌هاست‌ و‌ خویشاوندی‌ نزدیکی‌ بخصوص با شمپانزه‌ و گوریل‌ دارد. اما چهار ویژگی‌ ساختاری‌ مخصوص خودش را هم دارد که‌ جانوران‌ هم‌تیره‌ وی‌ از آنها بی‌بهره‌اند.

انسان هم مثل همه موجودات زنده با فرگشت (تکامل) مواجه شده‌ و شروع فرگشت او مانند تمام موجودات زندهٔ دیگر، به زمان پیدایش حیات بر روی کره زمین باز می‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه مقاله (و چکیده آن به‌زبان انگلیسی) را در آدرس زیر ببینید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=278

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)