این گزارش ویدیویی موضوع «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» را از جنبه‌های جامعه‌شناختی، حقوقی و ورزشی در گفت‌وگو با متخصصان برسی می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)