گوی و میدان آماده‌است. آماده برای کسانی که خود کاری نمی‌کنند اما وقتی دیگران کاری کنند، آزرده می‌شوند. امیدوارم این گفت و شنود که با مرارت بسیار صورت می‌گیرد به انصاف و واقع بینی ما (همه ما) بیافزاید.
در افسانه‌های «ازوپ» Aesop آمده است که لافرنان مدعى بودند در «جزیره رودُس» Rhodes واقع در «دریای اژۀ» پَرشى عظیم کرده‌اند که نگو و نپرس!
گفته شد دست از لاف زدن بردارید و صحبت از برداشتن سنگهای بزرگ نکنید که سنگ بزرگ فقط برای نزدن است!
نمی‌خواهد بروید آن دور دستها در شرق دریای اژه، جزیره رودس همین جا است. همین جا است که باید جهید.
Hic Rhodus, Hic Salta
مارکس با اشاره‌ای به موضوع فوق در پیشگفتار کتاب «هجدهم برومر لویٔی بناپارت» نوشته‌است:
گل همین جا است، همین جا برقص.
ــــــــــــــــــــــ
«ازوپ» Aesop از نویسندگان اسلاوتبار یونان است که قصه و ترانه می‌نوشت و داستان‌هایش به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده و ناصرخسرو و مولوی هم چند افسانه‌ او را به نظم آورده اند، مانند داستان به شکار رفتن شیر و گرگ؛ روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست…)
ــــــــــــــــــــــ
هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست.، اشاره به کلام شکسپیر است درپرده سوم نمایشنامه هملت Hamlet
?O shame! where is thy blush
ــــــــــــــــــــــ
آغاز و پایان ویدئو ترانه ای‌ست از هاریس الکسیو (Χάρις Αλεξίου، Haris Alexiou) یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان.
نام ترانه «تانگوی نفلی» Nefeli’s Tango است. نفلی Nefeli الهۀ ابر و باران یونان باستان است.

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲) گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۷) گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۸)

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)