با وجود ذخیره ۲۶.۲ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور، ۴۵ درصد کل مخازن ساخته شده فعلی خالی از آب است.حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته دوم خردادماه، ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۴.۷ درصد کاهش نشان می دهد. موجودی آب مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب بود.

از سوی دیگر مدیر عامل سد و نیروگاه “کرخه” از کاهش حجم آب در این سد خبر داده و گفته حجم آب ورودی به دریاچه سد از پنج میلیارد متر مکعب در سال به حدود یک میلیارد متر مکعب رسیده است. به گفته فریدون صالحی همزمان با کاهش حجم آب ، نیاز آبی مناطق پایین دستِ سد کرخه چند برابر شده و اکنون این سد ، آب مورد نیاز ۱۶۰ هزار هکتار از راضی پایین دست و ۴۰۰ روستا را تامین می کند. نیروگاه سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه حدود سه سال پیش بدلیل کمبود حجم آب تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)