مندنی

UCLA, Kinsey Pavilion 1220B

Please be advised that due to construction at Dodd Hall, the location of the event has been changed to “Kinsey Pavilion 1220B”. The closest Parking lot is structure number 2.

http://maps.ucla.edu/campus/?locid=65188

شهریار مندنی پور، روزنامه نگار و رمان نویس زاده شیراز، یکی ازمهم ترین نویسندگان نسل سوم داستان نویسی ایران محسوب می شود که داستان هایش به لحاظ فرم و زبان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این نویسنده که درسال ۲۰۰۶ با یک بورس ویژه از سوی دانشگاه معتبر«براون» در شرق آمریکا دعوت شده بود تا برای نوشتن یک کتاب تازه به آمریکا سفر کرده و مدت یک سال را به عنوان میهمان در این دانشگاه به نوشتن بپردازد، اخیرا این اثر تازه خود به نام «سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی » را از طریق انتشارات «کناپف» نیویورک به بازار داده است. از جمله آثار اوست: مجموعه داستان “سایه های غار” ۱۳۶۸، مجموعه داستان “هشتمین روز زمین” ۱۳۷۱، مجموعه داستان “مومیا و عسل” ۱۳۷۵، مجموعه داستان “ماه نیمروز” ۱۳۷۶، داستان بلند “راز” ۱۳۷۶، مجموعه داستان “شرق بنفشه” ۱۳۷۷، رمان “دل دلدادگی” ۱۳۷۸، مجموعه داستان “آبی ماوراء بحار” ۱۳۸۲، “ارواح شهرزاد” (در خصوص شیوه‌ها و شگردهای داستان‌نویسی نوین) ۱۳۸۴، رمان “سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی” ۱۳۹۰ و رمان “تن تنهایی”. ندنی پور داستان هایی برای نوجوانان نوشته است. برای رمان هزار و یک روز (۱۳۸۲) برنده جایزه مهرگان شد. جایزه بیست سال داستان نویسی را هم برده است. سردبیری ماهنامه ادبی عصر پنج شنبه شیراز را به عهده دارد. جز مجموعه داستان “آبی ماورای بخار” (۱۳۸۲) درسنامه های کلاس داستان نویس خود را با نام کتاب “ارواح شهرزاد” (۱۳۸۳) منتشر کرده است.

https://www.facebook.com/Sarv.LA

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)