رضا مقصدی

خسته نیستم.

با تمام زخم های کهنه ای که در من است
دلشکسته نیستم .

من بر آن سرم که تا طنینِ واپسین نفَس
همنشین مهربانِ عاشقان شوم .

یا که شور عاشقانه را
سفره/ سفره، میزبان شوم .

تا سلام ِ واپسین نفَس
من همینم وُ همین وُ بس .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)