نصر نیوز: ۲۱مرداد بود که لرزیدیم! نه از تکانهای ۶.۲ ریشتری که شبیه شوخی زمین بود، بلکه از خبر ویرانی های غیر منتطره ای که خشم طبیعت را یادمان آورد و بی توجهی خیلی هایمان را!به گزارش نصر نیوز، بیش از سه ماه از آن روز می گذرد. دیدن سقف های فرو ریخته و دیوارهایی که نیمه شان باقی مانده و گاهی هیچ! صحنه هایی آشنا شده اند برای هرکدام از مایی که شاید فکر زلزله و فروریختن هم زمانی در مخیله مان نمی گنجید.
این روزها هر روزنامه و اخباری را نگاه کنی، پر است از صحبت های نمایندگان مردم در مجلس که اهمیت تسریع در روند بازسازی را گوشزد می کنند و البته به حق هم آنچه مهم است، ساختن سرپناه است که هم وطنان مصیبت زده مان را از سرمای زود رس آذربایجان در امان دارد.

اما آنچه در این میان ظاهرا به فراموشی سپرده شده، در نظر گرفتن هویت تاریخی و منطقه ای درکنار مقاوم سازی روستاهاست. البته در این که حفظ جان هم میهنان مان بر هر چیزی ارجحیت دارد، شکی نیست. اما انگار فرصتی که برای بازآفرینی هویتی بومی و منطقه ای یک روستا به دست آمده، در حال از دست رفتن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)