سال ۱۹۱۰ در کنفرانس جهانی زنان در کپنهاگ صد تن از هفده کشور جهان حضور داشتند و روز جهانی زن به منظور اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان برای دستیابی به حقوق انسانی خود پیشنهاد  کردند. با پیگیری کنشگران حقوق زنان سرانجام در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل هشت مارس را به عنوان روز جهانی زنان به رسمیت شناخت شد.

حقوق زنان، حقوق بشر است؛

زنان در سراسر جهان ، ۸ مارس فارغ از تفاوت ها ، با همبستگی  وهمدلی عزم خود را برای جهانی برابر و رفع هرگونه ستم  جنسی- جنسیتی اعلام می‌دارند.

سال ۲۰۲۱با وجود همه گیری کرونا، شاهد خشونت های روز افزون علیه زنان در ایران و جهان بودیم. به ویژه در ایران قتل های فجیع دختران و زنان جوان تاسف وخشم انسان های آگاه را بر انگیخت. اما از طرفی شاهد مقاومت ها و تحرک هر چه بیشتر زنان در مقابله با انواع خشونت بودیم و فعالان جنبش زنان  پرتوان با تکیه بر دستاورد‌های خود در مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی، مردسالای ،  نابرابری های  جنسی- جنسیتی  در همه عرصه راه دشوار برابری خواهی را ادامه دادند.

کمپین توقف قتل های ” ناموسی ” موفق شد تا شعار های ” زن ناموس هیچکس نیست ”  هیچ کس “ناموس ” هیچکس نیست را در میان جامعه ببرد  و سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبرروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و ۱۶ روز دنیا را نارنجی کنیم بر توقف قتل های ” ناموسی متمرکز کرد. همچنین ، سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد موضوع بزرگداشت روز جهانی زن را  تاکید بر شکستن تعصب وجانبداری گذاشته است.

ما در کمپین توقف قتل های “ناموسی” همگام با زنان جهان برای ساختن جهانی عاری از تعصب، کلیشه و تبعیض ، جهانی که متنوع، عادلانه و فراگیر است. و دنیایی که در آن به تفاوت بها داده می شود و تجلیل می شود، تلاش می کنیم.

ما بر این باوریم که : قتل های “ناموسی ” معلول نابرابری های جنسیتی و  نادیده گرفتن حقوق انسانی زنان ،معلول مناسبات قدرت پدر /مرد سالاری ، رسوم قومی – قبیله ای و قوانین زن ستیز می باشد.

 ما قاطعانه اعلام می کنیم: قوانیی که به قتل های ناموسی مجوز می دهد مانند مواد  ۶۳۰ ، ۳۰۱ و ۳۰۲  باید حذف شود  وقوانین مبتی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مجرمان وضع شود.

ما،خواهان امنیت جان زنان کشور هستیم؛ ما اعلام می کنیم ، وجود قوانین با روح برابری و حفظ کرامت انسانی برای زنان فوری و ضروری است. ما  در راستای تغییر وضع موجود و پیشگیری از تهدید و وقوع قتلی دیگر همه تلاش خود را به کار خواهیم بست.

کمپین توقف قتل های ” ناموسی”

 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)