امجد حسین پناهی – فعال حقوق بشر: دیروز دوشنبه یازدهم خردادماه وزارت اطلاعات در بیانیەای از” بازداشت یک تیم به قول آنها “ترویستی” خبر داده و طبق معمول آن را به عوامل بیگانه و غیره نسبت داده است. به گفته این وزارت این تیم برای انجام “اقدامات خرابکارانه” وارد ایران شده بودند.

mahabad-tara-hotel-600x337

این دستگاه امنیتی در بیانیه‌ی خود اعلام کرد که در اعترافات چهار فرد دستگیرشده مشخص شده است که آنها “با توجه به وقایع هتل تارای شهرستان مهاباد به منظور انجام عملیات ایذایی” به ایران آمده بودند.

این بیانیه هدف این چهار نفر را “انفجار برای گسترش بحران، ترور و کشتەسازی و انتصاب آن به نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحریک افکار عمومی علیه نظام” اعلام کرده است. سناریوی که برای مردم کردستان به یک سریال طولانی تبدیل گشته است.

این سناریوی اخیر وزارت اطلاعات پس از فوران خشم مردم مهاباد، و اعتراض گسترده فعالان مدنی در کردستان طرح ریزی شده که این اعترضات نه تنها اعتراضی آشکار به بی حقی زن و نگاه رذیلانه حاکمیت اسلامی به زن را در خود داشت، بلکه به شکلی آشکار نشان داد که کاسەی صبر مردم کردستان نسبت به بی حقی و بی توجهی مقامات حکومتی به خواست های مردم کردستان لبریز شده است.

در اعتراضات مهاباد ، بیش از دەها نفر زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز به طور مشخص آمار دقیقی از بازداشت شدگان مهاباد و دیگر شهرهای کردستان در دست نیست، اما طبق گفته منابع مختلف در مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، بیش از ١۶٠ نفر از جوانان و مردم مهاباد و بیش از دەها نفر در چند شهر دیگر کردستان بازداشت یا احضار شدەاند.

این بازداشتها توسط ارگانهای مختلف اطلاعاتی – امنیتی دولت صورت گرفته اما گزارشها حاکی از آن است که آمریت و مجریان آن از سوی ماموران ویژه وزارت اطلاعات و بخصوص زیر نظر تیم ویژەای که بدستور شخص وزیر اطلاعات از تهران به کردستان آمده بودند، هدایت شده است.

اکنون افکار عمومی و وجدان های بیدار بر این واقعیت آگاهند که وزارت اطلاعات، سراسیمه تر از هر زمانی با طرح چنین سناریوهایی، در صدد سرکوب بیشتر و پرونده سازی برای فعالان کرد می باشد.

حکوت جمهوری اسلامی ایران، در طول سی و شش سال حاکمیت خشونت بار خود، همواره با طرح و نقشەهای از پیش تعیین شده و هدفمند و با بگیر و ببند فعالین کرد و اعمال فشار بر آنها می­خواهد چنان فعالین و پیشروان جنبش آزادی خواهی را در موقعیت دفاعی قرار دهد که مجال فکر کردن و برنامه ریزی برای مقابله با این تعرض گسترده به حقوق شهروندان کرد را از آنها سلب کند.

آنچە برای همگان معلوم و مشخص است که در چنین شرایطی این بیانیەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دربارەی دستگیری این تیم به قول آنها “ترویستی” می تواند زمینه سازی برای برگزاری دادگاەهای نمایشی و سریع و اجرای بلافاصلەی احکام اعدام ، به منظور سرپوش گذاشت بر جنایات اخیر خود در شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردستان و همچنین امنیتی کردن چندبارەی فضای کردستان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همزمان زمینەی سرکوب بیشتر و ایجاد زمینه و صدور احکام سنگین برای فعلان سیاسی و مدنی می باشد.

در پایان باید یکصدا از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری باشیم زیرا امنیت کسانی که در این روزها در مهاباد بازدشت شدەاند در خطر جدی میباشد. و از تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی بخواهیم که در مقطع حساس کنونی از تمامی بازداشت شدگان مهاباد دفاع کرده و مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی دیگری شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)