سخنرانی و گفتگوی مهرداد درویش پور و  آسیه امینی

این برنامه توسط کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران نروژ به مناسبت روز جهانی زن تهیه و برگزار شد.

سمینار مجازی ناموس پرستی، مردانگی اقتدار گرا و جنگ – YouTube

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)