مملکت همش واس ماس
این یک داستان واقعی ست
زیرلب غُرغُرمی کردوباخودش حرف می زد؛معلوم نبود چی داره زمزمه میکنه؟
فقط لابلای حرفاش شنیدم که هی میگه:«مملکت همش واس اوناس،واس ما که نیست»!تازه صداشون هم بلنده که چرابما امکان وفرصت نمی دن؟!
بهش گفتم:
درست حرف بزن ببینم چی میگی؟
رفیق فابریکم گفت:
«همه مملکت واس اوناس»واس ماکه نیست؛تازه همیناسه قورت ونیمشون هم باقیه!
گفتم:
واضح تر حرف بزن؛منظورتو نمی فهم!؟
رفیق فابریک گفت:
«اون آقا میاد توی دانشگاه ناله می کنه که بعداز مدتهاتونستم بی یام در دانشگاهی که خودمون حق آب وخاک داریم حرف بزنیم،بمون اجازه نمی دادن!!؟
گفتم:
مگه اینطور نبوده؟
رفیق فابریک گفت:
چراهمینطوره؛امارفیق!تو چراحرف منونمی فهمی؟این نوعی مسخ کردن موضوعی ست که این آقایون هیچ وقت بهش پاسخ صریحی به این پرسش که ای عزیز بردار،ای آقا سعید(حجاریان رو میگم)،تابوده و بوده(تواین ۳۵سال)فقط امثال شماها تونسته ایدحرف بزنید،مصاحبه کنید،مطلب بنویسیدوقس علیهذا…
گفتم:
بالاخره اینهامدتی از همه چیز محروم شدن وزندان هم رفته ان!
رفیق فابریک گفت:
دِ همین؛فضاکه کمی مناسب بشه،بازم همینها حق حرف زدن ودیده شدن دارن تازه ادعا می کنن که شهوت دیده شدن ندارن!مردم رو میپیچونن،اصلن همون مردم محرومی که ایشون ازش حرف زد،تواین باغا نیستن!
گفتم:
لزومی نداره،باید مردم رو آگاه کرد!
رفیق فابریک گفت:
چرا هروقت فضا مناسب میشه فقط اینا می تونن مردم رو آگاه کنن؟!!!
بعددنباله حرفش رو گرفت و اضافه کرد:
آقا!شما ودوستان خودی اصولگرایانتان،اصلن به دیگران امکان وفرصت نمی دید، روزنامه ها که از خودتونه؛خبرنگارکه دوست وتربیت شده گروه وجناح وباند خودتونه،خارج از کشور راهم-با افرادی که نقش اپوزیسیون بازی می کنن-قرق خودتون کردید؟بنگاه های خبری مثل«بی.بی.سی» و«فردا» و«صدای آمریکا» کارشناسان خودتون اونجا یا کارمند شده ان،ویا فقط باتیپ های خاصی مصاحبه می کنن که اون هم خام مطالب و نُت یادداشتاشون رو هم شما براشون ارسال می کنید؟مثلن،الان نصف هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگار یاکارمند «بی.بی.سی» هستن یا کارشناس ومصاحبه شونده دائمی اونچا؛دیگه چی کم دارین؟چی میخاین؟!!
اگه مثل امثال من از رانت مالی برخوردارنبودید،وبدلیل فشارحاکمیت ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی از حیُز انتفاع افتاده بودید و۸تتان در گرو ۹تان بود،خارج از کشور هم نمی تونستید برید،چه می کردید؟
گفتم:
اون ها بلاخره گروهی کارمی کنن وهوای همودارن؟
رفیق فابریک گفت:
اولن این با حرفای دمکرات منشانه وازاین حرفای روشنفکرانه که دائم میزنن منافات داره که بیقه رو بخاطر حضور دائمی خودشون در قدرت، بایکوت کنن؟! ثانین،هموشون اینجوری که میگی نیستن؟مثلن این آقا صادق(زیباکلام رو میگم)به کدام گروه ودسته وابستس؟!ازوقتی که انقلاب پیروز شد تا الان همیشه تونسته حرف بزنه،سخنرانی کنه،مصاحبه باهاش بشه،کتاباشو چاپ کنه،حقوق وامکاناتش مادیش هم قطع نشه.اما حالا که مثلن به دو تا کتاباش مجوز چاپ ندادن،فریادوفغانش گوش فلک رو پرکرد که اگر مجوز ندید میرم افغانستان چاپ می کنم؟تازه برای همین فریاد و فغانش هم،کلی آدم وسایت ساپورتش می کنن وخودش همین میشه تبلیغ؟!
گفتم: خُب داشتی می گفتی؟
رفیق فابریک گفت:
چی رو داشتم می گفتم؟
گفتم:
سخنرانی آقا سعید تودانشگاه رو!
رفیق فابریک گفت:
آهان،ایشون اومده انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد را باهمه انتخابات و ازجمله ذوره اول مقایسه کرده وگفته تنها انتخابات دوم خردادآزادنه ترین و بی نظیرترین انتخابات بوده؟
ایشون گفته:دردوره اول بنی صدررقیب (همون جلال افغانی)نداشت؛چونکه کاندید«حزب جمهوری اسلامی»از دور خارج شد وباقی رقبا عددی نبودن،برای همین بنی صدر اول شد!!؟!!
اما در دوره خاتمی بااینکه فقط ناطق نوری رفیق رقیب بود!آزادترین انتخابات در این ۳۵ سال بوده!!
درحالیکه همین ایشون چند پاراگرف بعد خودش مطلب خودش رو نقض میکنه، اونم اونجایی که گفته:مردم محروم(که اکثریت هم هستن)فقط بخاطر سیادت و مظلومیت خاتمی به ایشون رای دادن؟
ببین چه جوری بلدن اوضاع را به نفع خودشون تحلیل وتفسیر کنن؟
چرا؟چون اگه فرصتی هم بشه،فضا فقط برای ایناس که بلند گو دستشون بدن تا تحلیلاشون را بخورد مردم بدن!
گفتم:
مصاحبه عباس عبدی چی؟ نظرت چیه؟
رفیق فابریک گفت:
ایشون که تحلیلاش در جهت ماسمالیزاسیون کردن اوضاع اصلن رودست ندارده؟
گفتم:چطور؟
رفیق فابریک گفت:
ایشون اولن میاد می گه من اگه سکوت کنم میگن چرا سکوت می کنی؟واگه حرف بزنم ومصاحبه ویادداشت بنویسم میگن شهوت دیده شدن داره؟
آخه برادرمن تابوده که شما بودید،فضاکه کمی مناسب هم بشه فقط شماها حق حرف زدن دارید!غیراز اینه؟
گفتم:
چی بگم!
رفیق فابریک اضافه کرد:
اویشون بین اخراج از نظام و خروج از حاکمیت فرق قائل شده؟ببین چه جوری ماس مالیزاسیون میکنه؟!
خروج از حاکمیت یعنی اینکه هواکه پس باشه،اوضاع که به نفع ما نباشه،فرصت حرف زدن که نداشته باشیم،سکوت می کنیم می ریم توپستو،به مطالعه و تحقیقات می پردازیم،حتی برخی مون هم می ریم زندان(زندانی که البته قرنطینه هم هست وکسی سر درنمیاره ولی اخبارشون دائم همه جاهست!)، اما اخراج از حاکمیت یعنی مثل کروبی،مثل میرحسین که حداقل تا خامنه ای زنده س اینهادیگه حق نفس کشیدن هم ندارن؟
می دونی چرا اصلاح طلبان هیچ وقت رک و صریح درمورد اصل ولایت فقیه حرف نمی زنن وهمش میگن باید از ظرفبت های قانون اساسی استفاده(درواقع سو استفاده) کرد!؟
گفتم:
نه؛خودت بگو!
رفیق فابریک گفت:
برای اینکه ولایت فقیه خودش از همه چیزسردرنمیاره،و مجبوره با هدایت دیگران میخشو بکوبه؟
اصلن بازی احزاب درایران – که فقط شب انتخابات هم فعال میشن- بخاطرهمینه که بتونن یه جوری بخشی از قدرت رو بگیرن وآقارو(همون نایب برحق امام زمان،و ولایت مطلقه فقیه رو)مُجاب کنن که مثلن رو این موضوع اینجوری عمل کنه،بهتره!
گفتم:
مگه چه عیبی داره؟شاید بشه بامشاوره درست،راه صحیح رو به آقا نشون بدن!
رفیق فابریک گفت:
عیبی نداره،خیلی هم خوبه،اما موضوع اینه که فقط همینا همیشه مشاوره می تونن بدن.یعنی فقط اینا می تونن وارد بازی سیاست بشن،یعنی تاموقعی که حضرت آقا-نایب امام زمان بر روی زمین- اینها رواززمین بازی اخراج نکرده و کن فیکونشون نکرده،حق حیات دارن؛لذا مشاوره هاشون هم جوریه که دل آقا رو بدس بیارن،که یک وقت اخراجشون نکنه!نمی دون دل آقا سال های سالس که دست دیگرانی ست که مترصد مرگ ایشونن که با رفتن،کودتا بکنن!؟
اصلن تا حالادیدی همین افراد(مثل عبدی و حجاریان وزیباکلام)مستقیما آقای خامنه ای رو نشانه بگیره؟
گفتم:
نه،خیلی کم. اونی هم که بوده،بازی شون جای ان قلت داره؟
رفیق فابریک گفت:
یکیش برای اینه که(بقول عبدی) از حاکمیت اخراج نشن،ودیگه اینکه برای بعداز فوت ایشون آلترناتیو حفظ نظام و دستیابی به قدرت را برای خودشون محفوظ کنن؟
قول شرف می دم اگه یه روز،اصل نظارت اسنصوابی رو بردارن،وولایت فقیه رو از همین قانون اساسی حذف کنن،همین ها دیگه کسی واسشون تره هم خُرد نمی کنه؟
اینهامردم رو توقرنطینه گذاشته ان،تا فقط عده ای خاص دیده شن وبعدهم میگن شهوت دیده شدن نداریم!!؟
گفتم:
خب قحط الرجاله؟
رفیق فابریک گفت:
نه؛جهل الرجاله!
نمیذارن دیگران دیده شن،تا فرصت پیدامی شه وکمی اوضاع مطلوب میشه، فقط بازهمینهاسروکله شون پیدا میشه،همین هاحق گرفتن مجوزنشریه دارن وهمینهاهم کتاباشون چاپ میشه،یه کَم که اوضاع بهترتر هم که بشه برخی هم می تونن با میو میو کردن مُدام (بقول همون گفت وشنودی که سالهاپیش شریعتمداری درروزنامه کیهان نوشت)یه تیکه جیگر گیرشون بیاد!
می زارن جلوشون تا سرشون رو نخورن!
گفتم:
بخاطر اینکه:
«مملکت همش واس ماس»!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/ششم خرداد۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com