گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶)
انقلاب ایدئولوژیک


هر انسانی بستگی به «نیت»ی که دارد؛ به‌قول مانویان قدیم و مزدکیان قدیم، روحش بر ستون‌های بامدادان خواهد آویخت و اگر نیت خیری داشته باشد در هر صبحدم با خورشید بر زمین نور خواهد پاشید.

این بخش ششم گفت‌و‌شنود با شاعر و نویسنده ارجمند «اسماعیل وفا یغمائی» در مورد «انقلاب ایدئولوژیک» است.

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱) انقلاب ایدئولوژیک

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲)انقلاب ایدئولوژیک

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳) انقلاب ایدئولوژیک

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴)انقلاب ایدئولوژیک

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵)انقلاب ایدئولوژیک

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶)انقلاب ایدئولوژیک

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)