کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تحلیلی نو بر حقوق زن در قرآن

پدید آورنده: ژیلا موحد شریعت پناهی
موضوع: زنان– وضع حقوقی و قوانین )فقه}(~ ،زنان در قرآن ،زنان– جنبه های قرآنی ،زنان– مسائل اجتماعی و اخلاقی
رده: BP ۱۸۹ /ش۴،ت۳
کتابخانه و مرکز اسناد پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
استان: تهران ـ شهر: تهران
برای دسترسی به متن این منبع به کتابخانه یا ناشر آن مراجعه نمایید
شناسگر رکورد ۳۷۳۵،۶۴۷۷
زبان اثر فارسی
فیلد داده های کد شده : دوره های تاریخی برای مندرجات و تصاویر بخشها عنوان
عنوان و نام پدیدآور تحلیلی نو بر حقوق زن در قرآن
ژیلا موحد شریعت پناهی
کتاب فارسی
وضعیت نشر و پخش و غیره تهران
پیک
۱۳۷۷-
مشخصات ظاهری ج .
یادداشت کلی کتاب حاضر مقاله ها و سخنرانی های مألف می باشد
عنوان روی جلد: تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن
یا
کلیدهای طلایی برای خوشبختی
یادداشتهای مربوط به ویراست و تاریخچه کتابشناختی اثر :ج.۱ ۶۰۰۰ ریال
یادداشتهای مربوط به دسترسی موضوعی غیرمرجع
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود ۰۰۰
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر کتابنامه
یادداشت های مربوط به نسخه اصلی ۱
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) زنان– وضع حقوقی و قوانین )فقه}(~
زنان در قرآن
زنان– جنبه های قرآنی
زنان– مسائل اجتماعی و اخلاقی
رده بندی کنگره
BP ۱۸۹ / ش ۴ ت ۳
نام شخص به منزله سر شناسه – (مسئولیت معنوی درجه اول ) موحدشریعت پناهی،ژیلا،۱۳۳۰-

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com