کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
زنان تاثیرگذار در دو قرن اول هجری

پدید آورنده: پدیدآورنده ژیلا موحد شریعت پناهی
موضوع: زنان مقدس اسلام – سرگذشتنامه زنان مسلمان – سرگذشتنامه
رده: ۲۹۷، /۹۷۰۹۲۲، م۸۲۸ز
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
استان: تهران ـ شهر: تهران
برای دسترسی به متن این منبع به کتابخانه یا ناشر آن مراجعه نمایید
شناسگر رکورد ۸۱۲۶۵
شناسگر استاندارد دیگر ۱۱۵۶۳۸
عنوان و نام پدیدآور پدیدآورنده ژیلا موحد شریعت پناهی
زنان تاثیرگذار در دو قرن اول هجری
وضعیت نشر و پخش و غیره تهران : صمدیه_
۱۳۹۱
مشخصات ظاهری ۲۲۹ ص.
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) زنان مقدس اسلام – سرگذشتنامه زنان مسلمان – سرگذشتنامه
رده بندی دیویی
۲۹۷ ،/ ۹۷۰۹۲۲ م ۸۲۸ ز
نام شخص به منزله سر شناسه – (مسئولیت معنوی درجه اول ) موحد شریعت پناهی_ ژیلا،۱۳۳۰-
ما بقی فیلدها §،۹۷۸۹۶۴۵۷۹۰۷۶۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)