ابن یمین:

آن کس که بداند و “بداند” که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و “نداند” که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند
آن کس که نداند و “بداند” که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و “نداند” که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

به باور من:
– «اسب خرد از گنبد گردون بجهاند»: رسیدن انسان به دانش و آگاهی و کمال در زندگی است. طبیعیست این فرایند نسبی بوده و هدف اینست که شخص با کنجکاوی باید در جستجوی حقیقت باشد. عمل به واقع گرایی و عدم دنباله روی کورکورانه و تقلید های کلیشه ای، خواندن هدفمند و مستمر کتاب، به ما کمک می کنند بدانیم که تا چه حد از خود و هستی می دانیم؟ آگاهی به ما کمک می کند تا بتوانیم در زندگی با احساس خوشبختی پایدار زندگی کنیم؛ و نیز در پی بر طرف کردن نقاط ضعف خود باشیم. آگاهی مانند مشعلی در تاریکیست تا بتوانیم با چشمانی باز و واقع‌بین در دام های رنگارنگ زندگی سرنگون نشده و کمتر دچار مشکل شویم.

– «آگاه نمایید که بس خفته نماند»: شخص با برخورد به منطق در سخن و یک استدلال حقیقی، فکر کرده و با اشاره ای به آن سریع بیدار شده و آگاه میشود. او در نهایت به دانایان گروه اول تعلق خواهد داشت.

-«لنگان خرک خویش به منزل برساند»: در این گروه انسانی، شخص انتظار خاصی از زندگی ندارد؛ زیرا که او می داند تا چه اندازه در زندگی دانایی دارد. یعنی او اقرار به نادانی و یا حداقل دانایی دارد. او یک زندگی روزمره و غریزی را می گذراند. کسانی که فقط یک مسیر را می شناسند و اقرار به همان اندازه آگاهی خویش کرده و کوچکترین کنجکاوی و علاقمندی و ادعایی برای آگاهی درباره چیز های دیگر در طول زندگی خویش ندارند. آنان بالاخره به شکلی تا زمان کهولت و مرگ خویش و با رضایت حداقلی، لنگان خرک خویش را به مقصد می رسانند، یعنی گذران عمر می کنند.
– «در جهل مرکب ابدالدهر بماند» : در این گروه شخص تا آخر عمر در یک “نادانی پایدار” دست و پا زده گرفتار باشد. زیرا که او از نادانی خود بی اطلاع است. او با خرده اطلاعاتی که در ذهن دارد، خویش را در هر زمینه‌ای با اصرار دانا و صاحب نظر و مدعی می پندارد. این دسته از انسان ها کسانی هستند که در برابر نقد دیگران، بر دانسته های خویش بدون دلیل و برهان اصرار ورزیده، مانند دانه های گندم برشته برای اثبات دانایی و محق بودن خود، بالا و پایین می پرند. آنان در طول عمر خویش، گوشها و چشمهایی بسته مانند تفکر خود دارند و در تاریکی مطلق می زیند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)