صدای پای فاشیسم و دیکتاتوری در غرب به گوش میرسد!

یادمان بیاید زمانیکه امریکا می خواست به عراق و افغانستان حمله بکند جورج بوش پسر التیماتوم داده گفت: ما در حال جنگ هستیم هیچ کسی نباید حرفی بزند!

پایه های این حرکت در غرب درحال اجرا است و همه چیز آن عیان است!

گسترش مسایل سیاسی به ورزش و فرهنگ و… نشان از فاشیسم و دیکتاتوری کامل است!

شروع برنامه های تعلیمات نظامی و استفاده از ساختمان ها و اماکن مخصوص زمان جنگ در رادیوهای سوید و بسیاری نکات دیگر!

ابدا صحبت از صلح و حرکت و‌ تلاش برای صلح از رسانه های سوید این مظهر دروغین آزادی و صلح طلبی شنیده نمی شود!

مثال درست می گوید انسان‌ها را باید در شرایط سخت محک‌زد و اکنون می بینیم که به جای تلاش برای صلح اسلحه می فرستند و…!

سوای تمام انتقاداتی که بر جمهوری اسلامی وارد است اما آنها در زمان جنگ مستقیم با عراق و باوجودیکه عده ای (مجاهدین رجوی و…) با صدام همکاری کردند اینچنین نبود که غرب است!

بزودی شاهد فشار و خفقان (فاشیسم و‌ دیکتاتوری علنی) در غرب خواهیم بود زیرا زمینه های آن را ایجاد کرده اند! و ترس از بیان هرحرف و اعتراضی در غرب همه را دربر خواهد گرفت!

از هم اکنون هشدارها و تهدیدها نسبت به من شروع شده است!

حسن بایگان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)