دخالت جمهوری اسلامی دریمن یکی ازبزرگترین اشتباهات رژیم آخوندی حاکم برایران بشمارمیآید، زیرا باعث شدعربستان، که تا پیش ازتحریک وتشویق شیعیان حوثی یمن ازسوی ایران برای بدست گرفتن قدرت، همواره ازیک سیاست خارجی بسیار محتاطانه پیروی میکرد وتا حد ممکن، ازدخالت مستقیم درامورداخلی دیگرکشور خود داری میورزید،اینک رسما درراس یک نیروی ائتلافی بنام “طوفان قاطع” متشکل ازچندین کشورعربی – اسلامی خلیج فارس و شمال آفریقا و حمایت دولتهائی مانند پاکستان، ترکیه وحتا افعانستان برضد زیاده خواهی های حوثی ها، وارد جنگ شود ونه تنها حوثی ها را ازعدن وصنعا بیرون نماید، که کل  یمن را زیرچترحمایت خود درآورد.

ازهمان آغاز، همه میدانستند که حوثی ها با اطمینان ازبرخوردارشدن از حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی برای بدست گرفتن حکومت دریمن بپا خاسته اند. درپاسخ به پرسشهای خبرنگاران، جان کری، وزیرامورخارجی آمریکا گفته بود واشنگتن ازاقدامات تهران دریمن آگاه است.

ازآنجا که چند هفته پیش ازاعلام تفاهم نامه (یا بقول دکتربیژن افتخاری “سوء تفاهم نامه ) میان جمهوری اسلامی وگروه ۵+۱ درلوزان در۲ آوریل ۲۰۱۵ گفتگوهای دوطرف برسرموضوع اتمی وارد یک مرحله بحرانی شده و سرنوشت آن  روشن نمی بود، تهران تصمیم گرفت برای تقویت دست خود دراین مذاکرات دخالت داشتن دریمن را بیش ازاین پنهان ندارد واین را به مذاکرات اتمی پیوند زند.

درواقع، وتقریبا همزمان، حوثی ها بندرعدن را تصرف و رئیس جمهور قانونی با بمباران کاخ ریاست جمهوری ازاین شهربه ریاض فرار کرد.

با داشتن میلیاردها ومیلیاردها دلاربدست آمده ازفروش نفت و همچنین زیارت کعبه،– به گفته ای، سالی ۱۳۰ میلیاردلار– ریاض نزد کارخانه های اسلحه سازی جهان غرب، ودربالای آنها آمریکا، بویژه سازندگان جنگنده های پیشرفته، جای رژیم محمد رضا شاه پهلوی را گرفته، تا جائی که، به گفته دکترکورش عرفانی، تحلیلگر برجسته مسائل ایران ومنطقه ومدیرشبکه تلویزیونی دیدگاه، تعداد جنگنده های پیشرفته اش بیش ازخلبان های آزموده است.

واردشدن عربستان سعودی و—درکنارش، هرچند بطورنمادین — قطر، کویت، امارات متحد عرب، بحرین، اردن، مراکش ومصردرجنگ یمن به این کشور اجازه داد که برای نخستین بارنیروهای خود را، بویژه هوائی، بکارگرفته، با کمک پاکستان واردن، که خلبانان کارآزموده ای دارند، ومستشاران آمریکائی و انگلیسی، بسرعت برای جنگنده های پیشرفته خود خلبان ورزیده تربیت نماید، درستاد فرماندهی نیروهای مشترک، فن کشیدن نقشه های راهبردی نظامی را برای یک جنگ واقعی درحال وقوع، و نه درمانور، بیاموزد وسرانجام نیروهای زمینی خودرا، که با تانک های پیشرفته آلمانی ازنوع لئوپارد و توپخانه سنگین مجهزمیباشند، وارد صحنه نموده و همزمان افسران وسربازازان خودرا نیززرم دیده نماید واین چنین، بعد ازاسرائیل، دومین قدرت نظامی منطقه ، ونخستین درخلیج فارس، جائی که ایران پیش از انقلاب اسلامی میداشت، گردد.

دربرابراین زراد خانه چشمگیرسعودی، آخوند های حاکم برایران فلاکت زده، چندی پیش، با بنمایش گذاشتن صنایع “نظامی بومی” بسیارپیشرفته خود، مانند زیر  دریائی حلبی تکنفره که تنها سرنشینش باید هنگام وارد شدن درزیردریائی، برای خفه نشدن، ماسک اکسیژن بزند، زیرا که آب ازهمه سوبدرون نفوذ میکند و بقول اقای بهرام مشیری، “صدرحمت به اوستا حلبی سازده خودمان که بمراتب بهتردرست میکرد”، چرخبالهای ساخته شده ازتخته سه لا وحلبی، که ازجایشان تکان نمیخورند، اشیائی مانند سوسک ودیگرحشرات که میگویند تانک و زره پوش هستند، موشک هائی که نمیتوانند حتا یک ماکت ناو هواپیما برساخته شده ازچوب را بدرستی هدف قرارداده وغرق کنند، جهان را به خنده اوردند.

به گفته دکترهوشنگ حسن یاری، استاد دانشگاه نظامی کانادا درتورونتو، در زمینه نیروی هوائی، جمهوری اسلامی به نسبت کشورهای همسایه، قطر، کویت و حتا امارات بسیارعقب است، زیرا درحالیکه آنها مجهزبه پیشرفته ترین جنگنده های آمریکائی میباشند، نیروی هوائی ایران هنوزازفانتوم های اف ۱۴ که ۵۰ سال پیش به ایران فروخته شده بودند وازمیگ های ساخت روسیه که هرچند بد نیستند، اما با جنگنده های آمریکائی قابل مقایسه نمیباشند، استفاده میکند.

از سوی دیگر قطر، با سفارش ۲۴ فروند جنگنده های “چندین عملیاتی” رافال به فرانسه، هواپیما ها ئی که به گمان بسیاری ازکارشناسان نظامی بیطرف، ازپیشرفته ترین درجهان می باشند، جنگنده هائی که، به گفته برخی ازهمین متخصصین، یکی دوفروند ازآنها میتوانند تقریبا نیمی ازنیروی هوائ جمهوری اسلامی را منهدم نمایند، عملا تبدیل به دومین قدرت نظامی خلیج فارس خواهد شد.

برخی ازکارشناسان معتقدند که عربستان دریمن “شکست خورده یا خواهد خورد”.

این برآورد ممکن است درست باشد، بویژه که درتاریخ سابقه ندارد که یک ارتش منظم ازعهده یک نیروی چریکی – مردمی برآمده باشد، شکست فرانسه درهندوچین (دین بینو، ۷ مه ۱۹۵۴) وسپس آمریکا درویتنام جنوبی (سایگون، ۳۰ آوریل ۱۹۷۵) وسرانجام اسرائیل درلبنان (۲۶ آوریل ۱۹۹۶) بدست حزب الله، از آخرین وگویا ترین اینگونه شکستها میباشند.

وممکن است که عربستان ناگزیرازترک یمن گردد، اما این ربطی به تبدیل این کشوربه یک قدرت نظامی مهم ندارد، کما اینکه ایالات متحده آمریکا همچنان بزرگترین قدرت نظامی واقتصادی جهان است، فرانسه بسهم خود همچنان درمیان نیرومند ترین کشورهای دنیا قراردارد واسرائیل نیزهمچنان نخستین قدرت نظامی خاورمیانه می باشد، اما:

۱)   عربستان به هیچ بهائی یمن را به حوثی های مورد حمایت ایران شیعه نخواهد سپرد زیرا استقراراین اقلیت درعدن وصنعا بی تردید به شیعیان عربستان که درمناطق نفت خیزاکثریت جمعیت بویژه کارکنان این صنعت را تشکیل میدهند سرایت خواهد کرد، چیزی که ناقوس مرگ رژیم سعودی را به صدا درمیاورد؛

۲)   پیروزی حوثی ها دربدست گرفتن قدرت دریمن به “اربابش”، که جمهوری اسلامی حاکم برایران باشد اجازه خواهد داد که ازنقطه استراتژیکی با ب المندب رفت وآمد کشتیها دردریای سرخ را کنترل نماید، چیزی که هرگزمصر، اردن وبویژه اسرائیل اجازه نخواهند داد.

فراموش نکنیم که نطفه جنگ ۶ روزه (از۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) که طی آن دولت یهود توانست با بمباران غافلگیرانه فرودگاه های عمده نظامی مصر درسحرگاه ۵ ژوئن نخست نیروی هوائی وسپس نیروی زمینی این کشوررا منهدم نماید و پس ازآن کرانه باختری رود اردن، ازجمله بخش تاریخی و “مقدس” اورشلیم وسرانجام در۱۰ همین ماه، بلندی های گولان را درسوریه تصرف نماید، هنگامی کاشته شد که جمال عبدالناصر، دیکتاتور پوپولیست وبسیارمحبوب توده های عرب و مسلمان، (ازجمله ایران)، چند ماه پیش ازآن اعلام کرده بود که رفت وآمد کشتیهای نفت کش به بنادراسرائیل را ازراه دریای سرخ ممنوع خواهد ساخت.

۳)   بدین ترتیب، رژیمی که میخواست پرچم اسلام “واقعی”، یعنی شیعه را برفراز کاخ سفید، کرملین، کاخ الیزه وباکینگهام پالاس به احتزازدرآورد وبزعم محمود احمدی نژاد، “دنیارا مدیریت نماید”، واسرائیل را ازنقشه جهان محوکند وبگفته یکی ازسرداران سپاه، ایران غیرازتهران سه پایتخت دیگردرلبنان، سوریه ویمن دارد، اینک تبدیل به ضعیف ترین وزبون ترین کشورهای منطقه شده است، منزوی درجهان، حتا درمیان کشورهای اسلامی، فاقد حتا یک دوست واقعی، ازجمله همین بشاراسد که به گفته خود مقامات رژیم میلیاردها دلارصرف برپا نگه داشتنش نموده.

برای نشان دادن این ضعف ودرماندگی آخوندها وفرماندهان فاسد وشکمباره حاکم برسرنوشت مردم نگون بخت ایران واین واقعیت که آنها تنها زبان زوروپس گردنی وتوسری را میفهمند، کافیست به مورد زیراشاره کنیم :

چندی پیش رژیم چند کشتی حامل کمکهای باصطلاح “بشردوستانه”، مانند تجهیزات پزشکی، آذوغه، پوشاک وغیره، اما درواقع سلاح جنگی و مهمات را برای جنگجویان حوثی روانه عدن نمود. این کاروان ازسوی دوناوچه اسکورت میشدند. اما پس ازباخبرشدن ازاینکه یک ناوجنگی بزرگ آمریکا برای جلوگیری ازورود این کشتیها به بندرعدن عازم آبهای منطقه شده، بیدرنگ دستوربازگشتشان به خلیج فارس را صادرنمودند.

دوروزبعد، علی خامنه ای تصمیم گرفت همین کمکهارا، این باربا دو هواپیمای باری به حوتیها برساند، ولی پس ازدریافت اخطارعربستان مبنی بر اینکه چنانچه این هواپیماها وارد فضای هوائی یمن شوند سرنگون خواهند شد، و برای نشان دادن جدی بودن، فرودگاه صنعا را بمباران ساخت، آنهارابه پایگاه هایشان بازگرداند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)