پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر:
یک سایت امنیتی با انتشار این تصویر، سوز و گداز ناشی‌ از نوشیدن شدن جام زهر توسط رهبر جمهوری اسلامی را به معرض نمایش گذاشت.صاحب اصلی‌ این عزا رهبر جمهوری اسلامی میباشد.
aks-rooz

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)