آقا گفته کلید حل اقتصاد کشور در لوزان،ژنو و نیویورک نیست!البته منظورشان این نیست که این کلید در جیب حسن کلیدساز است.بیشتر منظورشان این است که این کلید قبلا در جیب ایشان بود و حالا سالهاست که گم کرده و بدبختى اینکه نمى دونه کجا گم کرده است و حالا سالهاست که نمى تونه این کلید را پیدا کنه.شما هم نگردید پیدا نمى شه،آخه مثل اینکه دنبال سوزن در کاهدان مى گردید وانگهى وقتى کسى که خودش گم کرده نمى توانه پیدا کنه!شما از کجا مى خواهید این کلید صاحب مرده را پیدا کنید.سرتون هم کلاه رفت حالا که این کلید در لوزان و ژنو و نیویورک نیست و در جیب حسن کلیدساز هم نیست،پس با نان و آب،خوش بودن را تمرین کنید تا جاى کلید گم شده را پیدا کنند،شاید هم تا الان زنگ زده!پس خوش بودن با آب و نان و فراموش کردن اقتصاد را فراموش نکید.
از یابنده کلید تقاضا مى شود انرا به نزدیکترین کلیدساز تحویل داده و به فراخور جنس،جایزه خود را که یک حورى یا قلمان خواهد بود تحویل بگیرد.

با تشکر ستاد احیاى ارزشهاى کلیدسازى آقا

کلید سازى قدیمى

کلیدسازى قدیمى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)