آقا گفته كليد حل اقتصاد كشور در لوزان،ژنو و نيويورك نيست!البته منظورشان اين نيست كه اين كليد در جيب حسن كليدساز است.بيشتر منظورشان اين است كه اين كليد قبلا در جيب ايشان بود و حالا سالهاست كه گم كرده و بدبختى اينكه نمى دونه كجا گم كرده است و حالا سالهاست كه نمى تونه اين كليد را پيدا كنه.شما هم نگرديد پيدا نمى شه،آخه مثل اينكه دنبال سوزن در كاهدان مى گرديد وانگهى وقتى كسى كه خودش گم كرده نمى توانه پيدا كنه!شما از كجا مى خواهيد اين كليد صاحب مرده را پيدا كنيد.سرتون هم كلاه رفت حالا كه اين كليد در لوزان و ژنو و نيويورك نيست و در جيب حسن كليدساز هم نيست،پس با نان و آب،خوش بودن را تمرين كنيد تا جاى كليد گم شده را پيدا كنند،شايد هم تا الان زنگ زده!پس خوش بودن با آب و نان و فراموش كردن اقتصاد را فراموش نكيد.
از يابنده كليد تقاضا مى شود انرا به نزديكترين كليدساز تحويل داده و به فراخور جنس،جايزه خود را كه يك حورى يا قلمان خواهد بود تحويل بگيرد.

با تشكر ستاد احياى ارزشهاى كليدسازى آقا

كليد سازى قديمى

كليدسازى قديمى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)