مسیحیت تنها عمل دعا کردن نیست بلکه کمک به دیگران نیز جزئی از آن است. ما نیاز داریم نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم دعا کنیم اما بدون کمک کردن به یکدیگر خواهر و برادر هم محسوب نمی شویم. بسیارتی از مسلمانان برای مراسم حج به مکه سفر کرده و هزینه بسیاری می پرداند غافل از اینکه همسایه آنان مشکلات مالی دارد. شما در این مورد چه نظری دارید؟ آیا این عملی خداپسندانه است؟ زمانی که ما انسان ها از کمک کردن به یکدیگر سرباز می زنیم بهتر روش برای شانه خالی کردن از بار مسؤلیت چه می تواند باشد؟ برایت دعا می کنم…… این ساده ترین راه است.
بدون شک همه ما به دعا نیاز داریم و باید به خداوند اعتماد داشته باشیم، اما فراموش نکنید که ما مسیحیان بدن عیسی مسیح هستیم ، اگر قسمتی از بدن به خوبی کار نکنید ، کل بدن از آن رنج خواهد برد. این راهی نیست که مسیح به آن اشاره کرده است، مسیح از ما میخواهم که هر چه بیشتر به او شبیه شویم.
به یاد آورید زمانی که مسیح جماعتی گرسنه را غذا داد، باندا برای غذا دعا نمود و سپس أنها را سیر نمود، او هرگز به گفتن دعا میکنم اکتفا نکرد، هم دعا کرد و هم کمک.
خداوند بزرگ است و توانا و در تمام لحظه ها ما را حمایت می کند ، دستان توانای او از زوایایی پناهنده به کمک ما می آید، این زوایای پناهنده میتوانید دستان تو با هدایت روح القدس باشد، هرگز آن را فراموش نکن.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)