پس از انتشار سوگ‌سروده  رضا مقصدی درباره ی فرخنده، زنی که در کابل به آتش کشیده شد میلاد شریف هنرمند  افغان ،در این ویدیو آن سروده را برای دادخواهیِ این بیداد ،
بازخوانی می کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)