جنگ کثیف ترین رویداد جامعه بشری است و با تمام قدرت باید آنرا محکوم کرد! از جمله حمله روسیه به اوکراین برای اشغال کشور را باید بی چون و چرا محکوم کرد و خواستار خروج روسیه از اوکراین شد. برای حل مشکلات ارضی، مخاطرات امنیتی، تنش های سیاسی و اختلافاتی که بین روسیه و اوکراین و اروپا و آمریکا وجود دارد می بایست از راه حل های دیپلماتیک استفاده کرد. حمله روسیه به اوکراین از جمله می تواند تمایل به عضویت در ناتو را در کشورهایی همچون سوئد و فنلاند تقویت کند که دهه ها است خارج از بلوک های نظامی قرار دارند. امری که به میلیتاریزه شدن هرچه بیشتر منطقه خواهد انجامید. علاوه بر آن رشد رویکردهای اقتدار گرایی را در اروپا به ویژه اروپای شرقی و کشورهای منطقه افزایش خواهد داد. جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که عملا در کنار پوتین قرار گرفته و می کوشد از این موقعیت برای خود بهره برداری کند. نظامی تر شدن هرچه بیشتر جهان و بازگشت پرمخاطره تر نه تنها به دوران جنگ سرد بلکه بدتر از آن تنها روزهای تیره تری را برای بشریت در عصر پر اضطراب کنونی رقم خواهد زد. اروپا پس از حمله هیتلر به لهستان و جنگ جهانی دوم این گونه شاهد چنین جنگی نبوده است. اکنون باید با گسترش تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان و دیگر فشارهای های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک پوتین را به عقب نشینی واداشت!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)