فعالین حقوق بشر و ضداعدام از اعدام های گسترده در روزهای اخیر در زندان های ایران خبر می دهند. بنابراین گزارش ها در ظرف سه روز گذشته دست کم ٣۴ نفر در زندان های تهران اعدام شده اند.

دبیرخانه کمیته بین المللی علیه اعدام خبر داده است در سه روز گذشته دستکم ۳۴ زندانی در سه زندان رجایی شهر، قزل‌حصار و ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شده اند.

بنابر این گزارش روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه در زندان قزل‌حصار ۱۵ زندانی به دار آویخته شدند و منبعی گزارش کرد روز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه در زندان رجایی شهر ۱۱ زندانی که همگی به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، اعدام شدند.

طبق آخرین گزارش رسیده به دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدام روز دوشنبه در زندان قزل‌حصار ۱۱ زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بودند که سحرگاه امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه همراه ۴ نفر دیگر به دار آویخته شدند. محمد زحمتکش، معصوم علی میری، عسکر عبدی، سعید حسن مرادی، یحیا یوسفی، یدالله میرزایی، حسن رضایی اسامی‌ای هستند که برای دبیرخانه کمیته بین‌المللی علیه اعدام مستند شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، هویت هشت تن از آن‌ها گزارش نشده است.
این در حالی است که روز دوشنبه ۲۲ فروردین‌ماه در ندامتگاه مرکزی کرج ۸ زندانی به دار آویخته شدند.

منبع مطلعی در رابطه با اعدام زندانیان محکوم به اعدام گفت: «همچنان از بندها و سالن‌ها زندانیان را جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌کنند و دارند در زندان‌ها قتل‌عام می‌کنند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)