اعتراضات معلمان بیست و دوم فروردین ماه (یزد و بوشهر)

در روز شنبه، معلمان، تجمعات اعتراضی گوناگونی در  برخی از شهرها و استانها از جمله در یزد و بوشهر برگزار کردند. در این تجمعات که کاملا مسالمت آمیز و مدنی  و پس از بی پاسخ ماندن حرکت های اعتراضی قبلی، صورت گرفت ،  معلمان مطالبات صنفی و قانونی خود را پیگیری کردند.
مدارسی که در روز شنبه ۲۲ فروردین، با حضور معلمانشان در تجمع اعتراضی، مقابل استانداری یزد به تعطیلی کشیده شد، بالغ بر ۷۵ مدرسه در مقاطع مختلف شهرستان یزد و برخی از شهرها و بخش های اطراف بود.
نام این مدارس، از معلمان حاضر در تجمع اخذ شده است:
دبیرستان کیخسروی، شاهد ناحیه ۲، استعداد درخشان مزیدی، استعداد درخشان صدوقی، آزادی(وزیری)، برخی استادان تربیت معلم یزد، دبیرستان های هاشمی، سید محمد حسینی، رسولیان، علی اردکانی، انتظاری، ملک ثابت، رمضان خانی، مارکار، مؤمنین، برازنده مقدم, صدرىه ۱، توحید مهریز، هنرستان های فجر دانش، دانش پژوه ، نعیم آباد، صدوقی تفت، شمسایی تفت، اعظم تفت، جعفری تفت، هنرستان های چمران، حائری، شهدای جنوب، مصباح، کار و دانش تفت، هنرستان وطن چى ، دانش، کارآفرین، قندی، منتظر القائم، سید الشهدای نیر، شهید بهشتی مهریز، شهید نیافر مهریز، مدنی زارچ، طالقانی زارچ ، هنرستان نیافر و عباس بن علی، نیمی از معلمان هنرستان رجایی، هنرستان دخترانه ى صناىع, مشکات, اکبرزاده ، ذکایی، مدارس متوسطه ی دوره ی اول: صالحی زاده، صدرىه, توحید دهنو، مقنی بنادکوک دیزه، زینبیه ی رشکوئیه …

در بوشهر  در مقابل اداره آموزش و پرورش و شهرهای اطراف آن از جمله برازجان نیز تجمعات مشابهی رخ داده است.

booshehr1yazd1yazd2