اعتراضات معلمان بیست و دوم فروردین ماه (یزد و بوشهر)

در روز شنبه، معلمان، تجمعات اعتراضی گوناگونی در  برخی از شهرها و استانها از جمله در یزد و بوشهر برگزار کردند. در این تجمعات که کاملا مسالمت آمیز و مدنی  و پس از بی پاسخ ماندن حرکت های اعتراضی قبلی، صورت گرفت ،  معلمان مطالبات صنفی و قانونی خود را پیگیری کردند.
مدارسي كه در روز شنبه ۲۲ فروردين، با حضور معلمانشان در تجمع اعتراضي، مقابل استانداري یزد به تعطيلي كشيده شد، بالغ بر ۷۵ مدرسه در مقاطع مختلف شهرستان يزد و برخي از شهرها و بخش هاي اطراف بود.
نام اين مدارس، از معلمان حاضر در تجمع اخذ شده است:
دبيرستان كيخسروي، شاهد ناحيه ۲، استعداد درخشان مزيدي، استعداد درخشان صدوقي، آزادي(وزيري)، برخي استادان تربيت معلم يزد، دبيرستان هاي هاشمي، سيد محمد حسيني، رسوليان، علي اردكاني، انتظاري، ملك ثابت، رمضان خاني، ماركار، مؤمنين، برازنده مقدم, صدرىه ۱، توحيد مهريز، هنرستان هاي فجر دانش، دانش پژوه ، نعيم آباد، صدوقي تفت، شمسايي تفت، اعظم تفت، جعفري تفت، هنرستان هاي چمران، حائري، شهداي جنوب، مصباح، كار و دانش تفت، هنرستان وطن چى ، دانش، كارآفرين، قندي، منتظر القائم، سيد الشهداي نير، شهيد بهشتي مهريز، شهيد نيافر مهريز، مدني زارچ، طالقاني زارچ ، هنرستان نيافر و عباس بن علي، نيمي از معلمان هنرستان رجايي، هنرستان دخترانه ى صناىع, مشکات, اكبرزاده ، ذكايي، مدارس متوسطه ي دوره ي اول: صالحي زاده، صدرىه, توحيد دهنو، مقني بنادكوك ديزه، زينبيه ي رشكوئيه …

در بوشهر  در مقابل اداره آموزش و پرورش و شهرهای اطراف آن از جمله برازجان نیز تجمعات مشابهی رخ داده است.

booshehr1yazd1yazd2