در هثگام خلقت انسان هیچ هدفی نبود و اساسا انسان خودش در تکامل طبیعی طی میلیونها سال به وجود آمد.
حالا چرا در طی تاریخ هفت هزار ساله این همه گوساله ی مقدس زاییده شدند معلوم نیست !
اما یک نکته مشهود است
انسان به دروغ و توهم خودش را اشرف مخلوقات می داند غافل از آنگه هفت هزار سال عمر تمدن در برابر میلیوججنها سال زندگی دیگر جودات اصلا نمی تواند به حساب بیاید.
واین توهم بزرگی است در زندگی انسان مدرن امروز و در برابر رفتار انفعالی مذهبیون فقط باید اشاره کرد هر بار گوساله های مقدسی برای پرستش یافت می شوند.
همین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)