با وجود این که خوزستان ثروتمندترین استان کشور است اما به نسبت از فقیرترین نیز است. برای این‌که حکومت عادت کرده است که ثروت همه کشور را بمکد اما به صاحبان اصلیش عایدی نرسد.

بر پایه همین ستم تاریخی است که یکی از شهروندان خرمشهری که از سوی یک نهاد حکومتی مورد ستم قرار گرفت، دست به خود سوزی زد و به دنبال این حادثه بسیار تلخ مردم اهواز به پشتیبانی از خواسته‌های به حق آن دکه‌دار خرمشهری و محکوم کردن برخورد کنندگان با آن دست به اعتراض زدند اما این اعتراضات مسالمت‌آمیز به شدت سرکوب شد. صدها تن مجروح و بازداشت شدند و هم میهنانی نیز کشته شدند.

tabarzadi

 

 

ضمن این که این اقدام غیرانسانی و وحشیانه حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم اما از همه حامیان حقوق بشر و به ویژه ه‌میهنان آزاده و آگاه دعوت می‌کنیم از خواسته‌های به حق آنان پشتیبانی کنند و اجازه ندهند حکومت، سیاست تفرقه انداز و حکومت کن را تداوم بخشند و هر قوم و صنف و طبقه را جدا از دیگران نگه دارد و هر روز با ترفندی، یکی از آن ها را سرکوب کند.

زندانیان سیاسی رجایی شهر:

١- خالد حردانی ٢.شاهرخ زمانی ٣.حشمت طبرزدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)