همزمان با نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل فیلم کوتاه هفت دقیقه ای که یک فیلم ساز هلندی در باره ی بهائیان ایران ساخته است، به نمایش در می آید.
نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، وسیله ای است که به کمک آن سازمان ملل می کوشد به کشورها برای بهبود وضعیت حقوق بشر یاری رسانَد.
یک گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل تعیین شده است وضعیت حقوق بشر در ایران را پیگیری می کند. آیا ایران یک گفتگوی سازنده با این گزارشگر خواهد داشت تا وضعیت شهروندان خود را در آینده نزدیک بهتر سازد؟ نخستین گفتگوی ایران در نوزدهم مارس امسال در شهر ژنو سویس خواهد بود.

این فیلم که با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده است را می توانید اینجا ببینید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)