این ویدیو در مورد ویرجینیا وولف Virginia Woolf و لحظه های بودن Moments of Being (آنات وجود) اوست.
همه ما در برابر سرگشتگی‌ در زمان حال، سروقت گذشته‌ می‌رویم و تلاش می‌کنیم از میان ظواهر به چیزی واقعی برسیم. انگار در جست‌وجوی علتِ این سرگشتگی هستیم و در پی «آنات وجود» و به قول ویرجینیا وولف به دنبال «لحظات بودن» خویشیم. چرا چنین است؟ چون انسان موجودی خاطره‌گراست و بخشی از وجود رازآمیز هر کدام ما با خاطرات‌مان عجین شده‌است.
تنها باید آن خاطرات محبوس را از بندی که در واقع قسمتی از خود ماست آزاد کرد و صدایش را شنید. صدایی که با صدای روزانه ما یکی نیست.


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)