روزجهانی زن ۸ مارس ( ۱۷ اسفند ) یادآور زندگی سراسر مبارزه زنان هم دوش مردان برای ساختن جامعه ای انسانی و بدون تبعیض و جنگ است.ما زنان سراسر جهان در همه لحظات پرمخاطره زندگی ِمان در کنار همسران زحمتکش مان ، ستم دیده و برای رهایی از استبداد و سیستم سرمایه داری رزمیده ایم. زن زحمتکش اولین کسی است که سفره بی نان خانواده اش را می بیند و رنج می کشد. اوست که باید با دستمزد ناچیز خودش و همسرش خانواده ای را سیر کند و بالیدن بی رمق فرزندان را در هیکل نحیف شان ببیند .

ما زنان نه تنها درکنارهمسران اعتصابی ، حقوق عقب افتاده، و اخراجی ِمان ایستاده ایم ، بلکه در این شرایط دشوار به همسران خود نوید روزهای خوش و پیروزی را می دهیم. هرچند که در سیستم نابرابر کنونی دستیابی به پیروزی و روزهای خوش بسیار دشوار است ، اما حتمی است. آنچه ما را وا می دارد چه در معادن بافق ، پتروشیمی ها ، شرکت اتوبوسرانی واحد، کارخانه های خودرو سازی ، دارو سازی، مدارس و بیمارستانها در کنار همسران و برادران زحمتکش مان ایستادگی کنیم ، مبارزه برای ساختن جامعه ای انسانی برای فرزندانمان است. باید همه ، چه مرد و چه زن از دستمزدی برابر در مقابل کار یکسان برخوردار باشیم و این دستمزد زندگیِ انسانی برای ما مهیا کند. دستمزد بهتر برای زنان به معنای درآمد بیشتر برای کل خانواده است. اگر شغلی برای زنان خطرناک است ، برای مردان هم همین گونه است. محیط کاری فارغ از آزار و اذیت و ارعاب ، مطلوب مردان و زنان کارگر است . شرایط مطلوب تر در محیط هایی که زنان کارمی کنند به معنای این است که مردان کارگر هم می توانند این شرایط را خواستار شوند. در شرایطی که زنان و مردان کارگر و کارمند شغل خود را از دست می دهند ،با تفاهم و همبستگی می توان در دشوار ترین زمان ها هم مبارزه ای را سازمان داد و پیشرفت کرد. حضور زنان در پهنه مبارزات اجتماعی بخصوص در رهبری سندیکاهای کارگری و پذیرش مسولیت به معنای اقبال زنان کارگر از سندیکاها و دیگر تشکل های صنفی است و این به معنای اعضای بیشتری برای سندیکاها و تشکل های صنفی و مدنی بوده و قدرتمندی هرچه بیشتر این تشکلها و سندیکاها و جنبش کارگری و اجتماعی است. تبعیض و خشونت علیه زنان، ابزاری برای سلطه هر چه بیشتر سیستم سرمایه داری است که همه زنان با آن مخالفند.
برادران ، دختران و پسرانی که در خیابانها گل می فروشند و گل زندگیِ شان پرپر می شود ، همگی فرزندان و آینده این مرز و بوم هستند. بیایید دست در دست هم برای تغییر این شرایط غیر انسانی مبارزه کنیم . برابری ، آزادی ، عدالت ، همبستگی ، و صلح شعار همیشگی جنبش زنان بوده و هست . بدون زنان ، هیچ جنبش فراگیر واقعی نمیتواند وجود داشته باشد . این اعتقاد ماست و برای آن می کوشیم.
ما این روز را به زنان خانه دار،زنان سرپرست خانوار ، زنان کارگر کارخانه ها و کارگاه ها ، زنان کارمند ، آموزگاران ، پرستاران ،زنان نویسنده و هنرمند ، دختران جوان فروشنده ، دختران قالیباف ، دختران خردسال فال فروش و گل فروش داخل مترو و خیابان ها ، زنان و دخترانی که به دلیل فقر تن فروشی می کنند، و همه کسانی که برای بهبودی وضعیت زنان و جامعه ای بهتر لحظه ای کوشیده اند ، رنج برده اند، شکنجه و زندانی گشته اند و در این راه مرگ را پذیرا شده اند ، تبریک گفته و پیمان می بندیم که برای فردایی بهتر برای زنان و مردان بکوشیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۱۳۹۳/۱۲/۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید