راهنمای باج‌افزار

باج‌افزار بعنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدات سایبری امروز، فایل‌های مهم کاربران را ربوده و آنها را گروگان نگاه می‌دارد، تا کاربران باج مشخص شده را پرداخت کنند. برای ایمن نگاه داشتن فایل‌‌های خود، باید بدانیم که باج‌افزار چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توانیم از آلوده شدن دستگاه‌هایمان به این بد‌افزار جلوگیری کنیم.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

باج‌افزار چیست؟

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)