حمایت منصور اسانلو و رضا حسین بور از تجمع ۱۰ اسفند فرهنگیان ایران.

کانون صنفی معلمان و فرهنگیان تهران طی‌ صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که به منظور اعتراض به وضعیت نابسامان معلمان و فرهنگیان قصد انجام یک تجمع اعتراضی را در تاریخ ۱۰ اسفبد ماه سال جاری دارد. در همین ارتباط تلوزیون آزاد روز یکشنبه‌، سوم اسفند ماه ویژه برنامه‌ای را با حضور رضا حسین بور از لندن و منصور اسانلو از آمریکا روی آنتن برد که به تحلیل و بررسی این رویداد اختصاص داشت. آقای رضا حسین بور و منصور اسانلو ضمن حمایت از مطالبات فرهنگیان روی چند نکته تاکید داشتند. مقطعی نبودن اعتراضات و ادامه دار بودن آن از جمله موارد مورد تاکید مهمانان تلوزیون آزاد بود. رضا حسین بور در بخشی از اظهارات خود ضمن مقایسه اعتراضات فرهنگیان با اعتراضات مردم در خرداد ۱۳۸۸ اظهار داشت که نقطه قوت اعتراضات فرهنگیان رهبری آن میباشد که خارج از حاکمیت میباشد. وی تاکید داشت که جنبش سبز به لحاظ آنکه رهبری آن‌ از درون حاکمیت بود نتوانست به سر انجام برسد ولی‌ اظهار امیدواری کرد که اعتراضات فرهنگیان بتواند با رهبری و مدیریت صحیح به مطالبات خود برسد. آقای اسانلو نیز اقشار مختلف مردم را به حمایت از تجمع ۱۰ اسفبد ماه فرهگنیان دعوت کردند. و از رسانه‌ها نیز درخواست کردند تا این موضوع را به طور ویژه پوشش خبری بدهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)