در این برنامه مسئله گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران، نقش شاه و روحانیت در انقلاب اسلامی و نقش روشنفکران در انقلاب ۵۷ بررسی شده است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)