بیاینه زندانیان سیاسی گوهردشت کرج برای ۸ مارس.
#۸مارس روز جهانی زن ، می آییم
فراخوان روز «#۲۵بهمن» ،شروعی بود بود تا خفقان و سرکوب حاکم را که به ویژه در چند سال اخیر اعمال شده بود، را به چالش بکشد.خوشبختانه این فراخوان،امید به حرکت و جنبش را زنده تر کرد.اگر چه جنبش دانشجویی طی ۵ سال گذشته زیر ضربات شدید سرکوب،به خاموشی گراییده بود ،اما بار دیگر کوی دانشگاه با اعتراضات خود،جرقه حرکتی نو را زد.با وجود لشکرکشی حزب نظامی-امنیتی حاکم ،اما در برخی شهرها، هسته های جنبش دموکراسی خواهی به حرکت در آمد.
کارگران بر مبارزات حق طلبانهء خود شتاب بخشیدند و صدای اعتصابات کارگری رساتر شد.مردم ستم دیدهء خوزستان و به ویژه دلاوران اهوازی،اعتراضات دموکراتیک خود را شدت بخشیدند و فشار افکرا عمومی بر حکومت به دلیل جفای تاریخی به مردم خوزستان افزون تر گردید.هم میهنان آزادی خواه، در برون مرز بار دیگر همبستگی خود را در پشتیبانی از مبارزات داخلی را تقویت نمودند و همه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب ، آمادگی خود را برای اتحاد عملی حول مطالبات دموکراتیک با پشتیبانی از خواسته های مردم اهواز،کارگران اعتصابی،دانشجویان به پا خواسته ،معلمان ستم دیده و زنان حق طلب و سایر طبقات اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
اینک هر روز بر تعداد و گسترهء اعتراضات و اعتصابات شهروندان زیر ستم افزوده می شود و معلمین،روز« ۱۰ اسفند فراخوان عمومی» داده اند.خوشبختانه ، هروز طبقات گوناگون اجتماعی بیش از پیش در می یابند که تنها راه رهایی و رسیدن به مطالبات اساسی و رهایی از سرکوب،فقر،بی کاری،فساد عظیم و همه جانبهء حکومتی و اجتماعی،گسترش اعتراضات مدنی و دموکراتیک است.
تیغ سرکوب به شدت کند شده است و حکومت به دلیل بحران های داخلی و بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی ،امکان توجیه عوامل سرکوب ، برای برخورد به مردم به ستوه آمده را ندارد.در چنین شرایطی می بایست از هر اعتراض و اعتصابی پشتیبانی کرد و آحاد جامعه به ویژه دانشجویان،دانش آموزان،کارگران،معلمان،پرستاران و سایر صفوف را به ایجاد تشکل و تداوم مبارزه دعوت کرد و نمی بایست صرفا” به فراخوان های سراسری بسنده نمود.
در آستانه ء سال ۹۴ قرار گرفته ایم و حکومت به دلیل ساخت غیردموکراتیک و ضد مردمی،از اداره کشور ناتوان و به لحاظ اقتصادی، در بن بست کامل قرار دارد که حتی امکان پرداخت یارانهء مردم و حقوق کارکنان و مزد بگیران را ندارد و حذف غیر قانونی یارانه هر شهروند به هر دلیل، موجبات اعتراض را تشدید خواهد کرد.از دیگر سو، ۸ مارس ، «روز جهانی زن» است.در این روز زنان ستم دیده ایرانی که از سوی حکومت و ایدئولوژی حاکم به عنوان جنس درجه دوم به حساب آمده و همواره مورد تبعیض مضاعف و سرکوب از جمله «اسیدپاشی» قرار می گیرند و ناگزیر به رعایت حجاب اجباری هستند، دست به اعتراض خواهند زد.بنابراین با پشتیبانی از خواسته های به حق زنان و با پشتیبانی از خواسته های کارگران و معلمان و با ابراز همدردی مجدد با مردم اهواز، بر اتحاد و مبارزات خود بیفزاییم.این راه نجات از زندگی نکبت بار است.
اسامی به ترتیب حروف :
۱-خالد #حردانی
۲-افشین #حیرتیان
۳-شاهرخ زمانی
۴-#حشمت الله #طبرزدی
زندانیان #سیاسی #گوهردشت کرج
۲۷ بهمن ۱۳۹۳Screenshot (1)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com