روز جهانی زن وزنان ایران
سهیلا شهبازنژاد

در آستانه رسیدن به روز ۸ مارس روز جهانی زن هستیم. روزی که در عرصه مبارزه وتلاش زنان برای احقاق حق از دست رفته زنان در درازای تاریخ درجهان بسیار مهم است.
در چنین روز مهمی جا دارد یادی کنیم از زنان ایرانی که همواره در همه ی عرصه ها درطول تاریخ و به طور مشخص در۳۶ سال حکومت سیاه جمهوری فاشیستی اسلامی که در معرض تعرض ها و آسیب ها و جنایات بی سابقه ای قرار گرفته اند و این دولت فاشیستی هیچ گاه حقوق زنان را به رسمیت نشناخت .
از زنان و دختران ایرانی که در خفا و سکوت به جرمهای دروغین و بهانه های واهی به زندانها برده شدند و یا از زنان فعال سیاسی که در زندان در بند های انفرادی در تاریکی فریاد بی صدا میکشند و مورد هجوم تازیانه و ضرب و جرح واقع میشوند .از آزار و اذیت های روحی و روانی و جسمی که هر یک از این آزارها توسط دستگاه دوتی ایران طراحی میشود برای خفه کردن صدای اعتراض زنان . آنها را میترسانند واسید میپاشند و سرکوب میکنند و میخواهند ترس را در پیکره جامعه زنان ایران قالب کنند و نبض حرکت و استقامت زنان را قطع کنند.
بسیار شایسته است که در این روزکه به به افتخار زنان و برای زنان است و در کنار نام زنانی که در دنیا به پاس تلاششان برای آزادی و احقاق حقوقشان پرآوازه است یادی شود از شیر زنان ایرانی زنانی چون زهرا بهرامی که به جرم فعالیت سیاسی به جرم دگر اندیشی به جرم فریاد زدن علیه حکومت فاشیست اسلامی برای گرفتن حق خود او را به زندان بردندوپس از شکنجه ها و آزار ها او را اعدام کردند و یا امثال ندا اقا سلطان ها که جانش را برای آزادی فدا کرد و آتنا فرقانی کاریکاتوریست که برای رهایی قلمش در تاریکی زندان به سر میبرد وبسیاری از زنان که در زندانها مورد شکنجه و آزارو اذیت واقع شدند .
آری زندان در ایران برای مدافین حقوق زنان یعنی شکنجه گاه یعنی تجاوز زندانی که مبنای رسیدگیش به مجرمین زن قانون زن ستیز و قرون وسطایی و فاشیستی است .چگونه میتواند زنان را از حق خود منتفع گرداند. زنان و دختران ایرانی با همه ی اعمال فشار ها و فضای نا امن و نامناسب قد علم کردند و به این دولت آخوندی نه گفتند .
آری این روز را باید به زنان در بند سیاه چال های دولت اسلامی . زنانی همچون زهرا بهرامی و زهرا کاظمی ….که اعدام شدند و زنان دربند همچون رویا صابری نژاد وآتنا فرقانی و…..و دیگرشیر زنان تبریک گفت و باید برای حمایت از دیدگاهها و برای نجاتشان درکنار یگدیگر ایستاد و در۸ مارس است که باید صدای زنان ایران در دنیا بود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)