سخنران: عزت مصلی‌نژاد

برخی با تکیه بر دیدگاه شیوه ی تولید آسیایی این جباریت را ساختاری تلقی می کنند. برخی بر عوامل تاریخی مانند نقش امپراطوری ها، شقاوت ها، مذهب، استعمار، بهره کشی و فرهنگ زور تکیه می کنند. در این میان نقش اقتصاد سیاسی نفت، شیوه انتقال جامعه از بالا، دیکتاتوری شاه، جنگ سرد و سیاست ایجاد کمربندهای سبز را باید در انتقال جامعه به جباریت مذهبی دخیل دانست. این جباریت با ددمنشی تقدس گرایانه به کشتارهای همگانی متعدد دست یازیده و از ایران یک سرزمین سوخته ساخته است. در بن بست کنونی نباید نا امید شد. راه برون رفت را باید جست.

جمعه ۱۱ فوریه ساعت ۱۸:۳۰

در اتاق زوم

 

 

Zoom-Meeting beitreten

https://us02web.zoom.us/j/84803367048?pwd=QmE2NU9IMkxTNUgvZTdYdVZaT3MvZz09

 

Meeting-ID: 848 0336 7048

Kenncode: 238347

 

فیسبوک:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

 

کار گروه فرهنگی- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)