بیانیه های انجمن همه برای همه (۱)

بیانیه انجمن همه برای همه (آ-اف-آ) در مقابل به آتش کشیده شدن خلبان اردنی توسط دولت اسلامی داعش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)