قبول، اسراییل بد… اسراییل جنایتکار؛ تو که خوبی… تو که گلی… تو که برادر عربت رو دوست داری… تو که چاه نفت داری… تو که این همه زمین داری که خیلی هم شبیه فلسطینه و اگر خود فلسطینی‌ها رو هم ول کنی توش و نگی کجا هستن فکر می‌کنن خونه خودشونه… چرا این فلک‌زده‌ها رو نمی‌بری پیش خودت تا یک نفسی بکشن؟ نکنه می‌ترسی رو کشور تو هم ادعای مالکیت کنن؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)