به نظرم نابجا ترین زمان طرح  تضاد منافع ملی ایرانیان  با هر گونه غمخواری برای دردهای مردم فلسطین، دقیقا همین روزهاست، روزهایی که مردم بسیاری از ملل جهان، بدون در نظر گرفتن دیدگاه دولتهایشان و بدون اغماض، جنگ افروزی و کشتار را محکوم می کنند، اما ما هنوز اندر خم یک کوچه، خواسته و ناخواسته به تایید این مساله می پردازیم، اگر منافع ملی ما با سکوت و حتی همراهی با چنین وضعیتی تامین می شود، به نظر می رسد بهتر است به جای منافع، نام مطامع ملی را بر آن بگذاریم، امیدوارم افکار ما به گلوله هایی که بر سر غیر نظامیان می ریزد بدل نشود، همانگونه که در هشت سال جنگ ایران و عراق، افکار نژاد پرستانه عرب و عجم بر سر صدها هزار نفر از ایرانیان گلوله ریخت و ثروت های ملت های منطقه را صرف کشتار یکدیگر کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)