دیده‌بان-266x300با توجه به برگزاری نشست برای پیوستن دو کشور «ترکمنستان» و «عراق» به پرونده‌ی ثبت جهانی نوروز، دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران از سوی بیست انجمن نامه‌ای را به دکتر فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، نوشت. متن آن پیوست است.

جناب آقای فرهاد نظری
مدیرکل گرامی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی

هر آنجایی که نوروز برپا می‌شود، چه درخواستِ هموندی در پرونده‌ی ثبت جهانی نوروز را داده باشند و چه دولت‌های‌شان در این زمینه نیندیشیده باشند، جزو و هموندِ خانواده‌ی بزرگ نوروز به شمار می‌روند. نوروز نمادی است از خانواده‌ای یگانه که در درازای تاریخ در کنار هم روزگار می‌گذراندند هر چند در یکی دو سده‌ی اخیر، به نیرنگ و زور بدخواهان نیرومند منطقه‌ای و جهانی، میان‌شان پراکندگی افتاده و فرهنگِ یگانه‌شان را دیوار جداییِ مرزهای سیاسی پاره پاره کرده است. از این‌رو، مسؤولیت آن‌جناب در هنگامه‌ای که رسانه‌های فراگیر و آموزش رسمیِ کشورمان کوچترین توجهی به این پیوستگی و خویشاوندی ندارند صد چندان است.
شبکه‌ی «دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران» در مقامِ نهادی که می‌کوشد پاسدار میراث فرهنگی، معنوی، طبیعی و… این حوزه‌ی فرهنگیِ گرانقدر باشد از سوی شماری از انجمن‌های هم‌وند و هم‌چنین شماری از انجمن‌های کوشا در حوزه‌ی میراث فرهنگی در سراسر کشور پیوستن دو کشور «ترکمنستان» و «عراق» به خانواده‌ی بزرگ «پرونده‌ی ثبت جهانی نوروز» را شادباش می‌گوید و امیدوار است که این نامه از سوی کنشگرانِ جامعه‌ی مردم‌نهاد کشور سببِ سرعت بخشیدن به فرآیند پذیرش این دو کشور در نشست‌ِ پیشِ روی هموندان «شورای ثبت جهانی نوروز» (ایران، هند، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، افغانستان و قزاقستان) گردد. هم‌چنین امیدواریم با تلاش بزرگوارانِ ایران‌دوستی هم‌چون شما، ضمن پیوستن دیگر کشورهای حوزه‌ی فرهنگی ایرانی به‌ویژه در حوزه‌ی قفقاز به این پرونده، شاهدِ گسترش فرهنگ نوروز و خرده‌رسم‌های این آیین بزرگ به‌گونه‌ای در میان هموندان این پرونده شویم که در نهایت به همدلی و همکاری بیشتر و شناختِ هم‌گرا و همسو از تاریخِ مشترک و یگانه‌مان بینجامد.
با آرزوی پیروزی و کامیابی
دبیر دوره‌ای «دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران»

از سوی: کانون بین‌المللی نوروز، انجمن ایلام‌شناسی ایران، انجمن اسفندگان (تهران)، انجمن پرتو گردشگری (تهران)، انجمن پاسداشت مفاخر ایران، بنیاد فردوسی، انجمن دوستداران میراث فرهنگی هوتو (مازندران)، کانون پارس‌فرهنگ الیگودرز، انجمن حامیان سبز (لرستان)، خانه‌ی خورشید هنر (تهران)، انجمن فرهنگی دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری نوژان کارون، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، انجمن پیشگامان خورشید استهبان، انجمن فرهنگی فرزندان ایران بزرگ (تهران)، انجمن دوستداران تاریخ و میراث فرهنگی ایران، موسسه‌ی یاوران سرزمین آریا، انجمن پژوهشگران دوستدار میراث معنوی، انجمن مهرگان (فارس)، انجمن میراث‌بانان زنده‌رود (اصفهان) و انجمن فرهنگی مهرپادین (دوستداران پیشینه و فرهنگ ایران‌زمین).

رونوشت به:
ـ جناب آقای دکتر سلطانی‌فر، معاون محترم رییس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
ـ رسانه‌ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)