تظاهرات در یونان
توضیح عکس: در یونان،‌ ارتش و پلیس به طور واحد علیه تظاهرات در سالهای اخیر عمل می کند.

«نابرابری عمیق در منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وسیله جهانی سازی و پروسه های نولیبرالی وخیم‌تر شده اند.»«ما در مقابل تنش‌های انفجاری و افزاینده‌یی بین طبقات فرودست و فقیر جامعه ایستاده‌ایم.» این جملات در جزوه «خشونت های شهری و چالشهای انسانی و چشم‌اندازهای دفاع در سال ۲۰۲۰‌‌ اروپا» از موسسه‌یی وابسته به اتحادیه اروپا به نام موسسه مطالعات امنیتی اروپا منتشر شده است. اما در حقیقت چه کاری قرار است انجام دهند؟‌
بله !‌ طبیعتا نیروی نظامی را بالای سر فقرا بفرستند. ارتش‌های نظامی اروپا در آینده به طور قطع وظایف بیشتری در راستای «محافظت از ثروتمندان از تنش ها و مشکلات که توسط فرودستان ایجاد میشود» خواهند داشت.
آخرین مطالعه و گزارش این موسسه، با مقدمه ای از کاترین اشتون عضو کمسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یکی از نویسنده گان این گزارش «توماس رییس» آموزگار آموزشگاه نظامی ارتش سوئد است و با راهنمایی های «کارل بیلت» وزیر امور خارجه سوئد نوشته شده است. او در این گزارش می نویسد:‌ به علت اینکه طبقات فرودست و فقیر جهان بزرگ و بزرگتر می شوند، تنش ها میان این جهان و جهان ثروتمندان بیشتر خواهد شد،…، و به خاطراینکه ما نمی توانیم دلایل مشکلات سال ۲۰۲۰ را حل کنیم، …، باید از خود دفاع کنیم !
او از اعتصابات رفتگران در ناپل ایتالیا و آتشنشانان در بریتانیا نام می برد و آنرا نمونه هایی «تهدیدهای زیربنایی» تنش ها ، کش‌مکش‌هایی می داند که اتحادیه اروپا باید خود را برای مقابله با آن آماده کند. ارتش بیش از پیش برای انجام «کارهای پلیس» استفاده خواهد شد. او می نویسد این کار ممکن است از نظر «اخلاقی» صحیح نباشد اما «راهی هم برای برون‌رفت از آن نیست». در سالهای اخیر در یونان و اسپانیا بسیار شاهد این بوده ایم که ارتش در مقابل اعتصابات می ایستد و با آن مقابله می کند.
دوچلند روندفونک، که در ماه جون گذشته متوجه این گزارش شد، تایید می‌کند که بند ۲۲۲ پیمان لیسبون می تواند به این صورت ترجمه شود که نیروهای نظامی کشورهای دیگر عضو می توانند در صورت بروز ناآرامی‌های اجتماعی به یک کشور گسیل شوند. این کانال رادیویی همچنین گزارش می‌دهد که چندین میدان تمرین نظامی ساخته شده اند که از این میان می توان به شهری متوسط با ۵۲۰ ساختمان در نزدیکی شهر ماگدبورگ آلمان، اشاره کرد که گروههای نظامی از چندین کشور اروپایی مقابله با شورشهای شهری را در آنجا تمرین کردند.

ترجمه از‌: سروش دشتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)