نادر مرادی در دسته ۶۰کیلوگرم وزنه برداری با بلند کردن ۱۹۶ کیلو گرم مدال طلای این وزن را کسب کرد. محسن کائدی در پرتاب نیزه مردان موفق شد رکورد جهان را که به خودش متعلق بود بشکند و مدال طلا بگیرد.

مرادی در حرکت اول و دوم وزنه‌های ۱۹۲ و ۱۹۶ بالای سر برد، اما در حرکت سوم دیگر نتوانست وزنه۲۰۳ کیلوگرم را بالای سر ببرد.

کاروان ایران تا کنون دوطلا (جلیل باقری، نادر مرادی) و یک برنز ( ساره جوانمردی) به دست آورده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)