مصاحبه سیروس شرفشاهی با آرمان چاروستایی در تلویزیون پارس در مورد تجمع هواداران عرفان حلقه در مقابل سفارت ایران در برلین(آلمان) برای آزادی محمدعلی طاهری و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی و همچنین«فراخوان مهندس طبرزدی برای اعتصاب سراسری و تجمع در داخل ایران» و «کارزار حقوق بشر» و «تظاهرات در خارج کشور برای ۲۲ بهمن»
۲۷ دی ۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)