هارمونی علی مطهری!
گشایش در بن بست اندیشه سیاسی نظام ج.ا.ا،وحفظ آن برای بعداز فوت «#سید علی خامنه ای» ورهبران کلیدی آن مثل «#هاشمی رفسنجانی»(که همه گی آفتاب آب لب بوم هستند)سودا وآرزوی جریان های وفادار به نظام است.
«#علی مطهری» در اندیشه گشودن «#راه سوم»،(یا #خط سوم) درراستای آرمان های نخست انقلاب –که آنرا رجوع و بازگشت به تفکرو آرای پدرش«#آیت الله مرتضی مطهری می داند-به رهبری وهدایت خودش است!
#«مرتضی مطهری»،روحانی ومتفکر وفیلسوف برجسته شیعه واز نظریه پردازان اندیشه انقلاب اسلامی ست؛که محبوب«#خمینی»ست و آرایش بلااستثنامورد تائیداوست!
اما آیا با این وجود،بعد از ۳۵ سال این امر میسور وممکن است؟
سوابق حاکی از آن است که حتی«#خمینی»،نتوانست درمقابل فشار «#روحانیت»سنتی وابسته به«#بازار»درمقابل عدم توزیع#کتاب«مبانی اقتصاد اسلامی»،(چاپ انتشارات حکمت)کوتاه بیاید ودستور جمع آوری آنرا داد.
«#مرتضی مطهری»هم چنین درمورد«#ولایت فقیه»ونقش آن درساختار «#جمهوری اسلامی»در کتاب«پیرامون انقلاب اسلامی»-که درمصاحبه با «#عبدالکریم سروش»از«صداوسیما»در سال نخست انقلاب پخش شد-عقایدی متفاوت با آنچه که بعدا«#خمینی»در مورد وظیفه «#ولایت فقیه» وحوزه نفوذ و قدرتش بیان کرد-که بعدهم درتعمیم«#قانون اساسی» به «#ولایت مطلقه فقیه»تعبیرشد-دارد.
هم چنین سلف و جانشین وی«#سید علی خامنه ای»،که در درطول ربع قرن حاکمیت بلامنازع خود،متفاوت و متضاد با آنچه «#آیت الله مرتضی مطهری»گفته است،عمل کرده ویکی ازعلل مخالفت ها و«#ان قلت»های مکرر«#علی مطهری»-که تفکر اصولگرایی را هم یدک می کشد- همین رویکرد رهبری به شیوه حکومت داری و بیان اندیشه«#ولی فقیه»است!
«#آیت الله مرتضی مطهری»هم چنین در مورد مسائل اجتماعی و موضوعات خاص عقایدی متفاوت تر از«#روحانیت»سنتی دارد.
او در کتاب «ده گفتار»درمورد«#سازمان روحانیت»و شیوه اداره آن و تغذیه مالی طلاب دینی از اموال خمس عقایدی متفاوت دارد؛ که روحانیت سنتی وابسته به«#خمس»از افراد متمول وثروتمند،آنرا نمی پسندد!
وی(#آیت الله مرتضی مطهری)،هم چنین در مورد«#حجاب»برخلاف آنچه تبلیغ می شود- اندیشه خاصی دارد.
از«#سیدمحمود دعایی»،مدیر مسئول روزنامه اطلاعات،نقل شده است که کتاب«#حجاب»ایشانرا به نزد خمینی بردندوانتقاد کردند که این کتاب«#زنان»را بی حجاب می کند!
آیا با توجه به تجربه حکومت داری به شیوه اندیشه«#ولایت فقیه»خمینی و بن بست سیاسی،فکری موجوددر نظام ج.ا.ا،«#علی مطهری»ازرویکرد به اندیشه های پدرش پیروز وموفق بیرون می آید؟
او(#علی مطهری)،مخالفان سرسختی دارد:
۱-آنچه از وی درموردبرخی مسائل حوزه اجتماعی(مثل حجاب)در«#رسانه» های داخلی وبیرونی تبلیغ شده،کار وی را سخت کرده است؛شایداواز پشتیبانی«#افکار عمومی»برخوردار نباشد!
۲-«#اصلاح طلبان»(حکومتی)واصلاح طلبان(غیردوتی)و«#اصولگرایان»وابسته به «#روحانیت»و هم چنین اندیشه های «#آیت الله مصباح»،ازمخالفان وی هستند و این اندیشه(آرای مرتضی مطهری)رابرنمی تابند!
۳-«#اصلاح طلبان حکومتی» دوست ندارند رهبری وهدایت نظام ج.ا.ا،(بخصوص بعد ازفوت سیدعلی خامنه ا ی)دراختیار غیر خودشان باشد.تا آنجاکه علنا «#سیدمحمد علی ابطحی»انحصارا رهبری آنرا در اختیار«#سیدمحمد خاتمی»می داند.برای همین هم هست که از وی پشتیبانی نمی کنند،وپشت وی را خالی کرده اند.
۴-اصلاح طلبان غیر دولتی،«سکولار»های دینی،سکولارهای ملی وسکولارهای سیاسی ومطلق کلا با چنین اندیشه هایی از بیخ و بُن مخالف و یادراختلاف فاحش هستند.اما از آنجا که یک ضرب المثل هست که«#دشمن دشمن ما،دوست ماست»از وی حمایت می کنند.البته دربرخی از این افراد،«#علی مطهری»(وبالطبع پدرش)دشمن محسوب نمی شود!
۵-اختلاف«#روحانیت»سنتی با«#آیت الله مطهری(بدلیل رویکرد متفاوت اودرقبل از انقلاب)اساسی ست و اگر«#خمینی»از وی حمایت مطلق نمی کرد و زود به هنگام فوت نمی کرد،شاید او نیز جزو محصورین ومغضوبین انقلاب بود!
۶-درهمین راستا،باید اذعان کرد:این ساده انگاری و خوش بینی بیش از حد است که تصور کنیم «#سید علی خامنه ای» -رهبر ج.ا.ا.-بیاید و در حمایت ویا کوتاه آمدن از گناه وی(که «#۹دی»را «#یوم الشیطان»نامید)مماشات و صرف نظر کند.
بی شک اوحامی مخالفان«#علی مطهری»است.ایشان نمی خواهدبجای تفکر خودش-درربع قرن اداره کشور-اندیشه های «#آیت الله مطهری» مطرح شود.
وی همانطور که از«#آیت الله منتظری:نگذشت و وی رادر خانه اش حبس نمود، وهمینطور«#میرحسین موسوی»و«#مهدی کروبی»(ازیاران وفادارخمینی)،بدون قبول مسئولیت رسمی و باحمایت از لابی های پنهان خودش،«#علی مطهری» را «#بایکوت» و ازحیّز انتفاع خواهدانداخت!اینکه موفق می شود یانه؟ شود،بستگی به طول بقای وحیات خودش دارد!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۴دی ۱۳۹۳
www.facebook.com/mohammad.shorijeze

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)