تظاهرات جنگ طلبانه بعضی از اسراییلی ها

در این تظاهرات, مایکل بن آری، عضو کنست اسراییل سخنرانی می کند. زیرنویس انگلیسی دارد… دقیق ببینید و بخوانید…

«مردم پیروزی می‌خواهند مردم جنگ می‌خواهند…
هورا برای آی.دی.اف (ارتش اسراییل)
چپ ها را بیرون کنید
شما مادر قحبه ها و جنده ها از اسپرم نازی ها بیرون آمدید

شما مادر قحبه ها با عرب ها، فرزندان فاحشه ها هستید
تف به صورتتان فاحشه‌ها
چپ‌ها به جهنم بروید، الهی سرطان بگیرید
(از دقیقه ۱:۱۸ به بعد، مایکل بن آری عضو کنست، مجلس اسراییل، بلندگو را به دست می‌گیرد)
عصر به‌خیر یهودیان خوب
و تمام خائنان چپ
دیروز بعد از چهار سال الجعبری به داخل زباله‌ها رفت
ما می‌گوییم بگذارید ارتش لگد به ماتحت تعداد بیشتری بزند
چپ‌ها گم شوید
چپ‌ها به همان غزه بروید
و قاتی نکنید: آدم بی‌گناه در غزه وجود ندارد. مذاکره بس است
قرارداد بس است
آنها را به زانو در می‌آوریم و به ماتحت‌شان لگد می‌کوبیم
غزه را پاک‌سازی کنید
چرا فقط دویست هواپیما و پانزده کشته؟
ما پانزده هواپیما و دوهزار کشته می‌خواهیم
غزه گورستان است
من به نتانیاهو می‌گویم: قبل اینکه به شهروندانت غذا بدهی، قبل اینکه هر چیزی بدهی، به آنها امنیت بده
و امنیت یعنی پاکسازی غزه
مردم اسراییل زنده اند…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)